Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab vabatahtlike kaasabil eakaid

MTÜ Eesti Naabrivalve alustab uudse, vabatahtlike kaasabil toimiva häirenupu teenuse pakkumist, mis aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust. Koostööle oodatakse kõiki Eesti omavalitsusi.

MTÜ Eesti Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega.

Eesti inimene on loomult tagasihoidlik, eriti on seda eakad inimesed, kes sageli ei taha oma probleemidega teisi tülitada. Samal ajal on üsna tõsiseks kujunenud olukord, kus üksi elavad eakad ei saa õnnetuste korral õigel ajal abi, eriti suur risk on see hajaasustusega aladel. Õnnetus ei hüüa tulles – ootamatu kukkumine või kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada seda, et abi saamata võib ka esialgu kergena näiv õnnetus lõppeda traagiliselt. Häirenupu süsteemi abil avastatakse õnnetus võimalikult vara ja ka sellele reageerimine toimub kiiresti.

Teenuse saaja koju paigaldatakse GSM-sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest, mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks õnnetusteadetele annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise ei ole võimeline nupule vajutama. Abivajaja koju paigaldatakse ka tulekustuti ning koostöös päästeameti spetsialistiga kontrollitakse kodu tuleohutust.

Vabatahtlikud, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema, saavad tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades oluline. „Koolitatud vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints.

Kohalikule omavalitsusele võib häirenupu teenuse kasutuselevõtt tähendada olulist kokkuhoidu hoolekandekuludelt, mis saavutatakse, tõstes eakate ja puuetega inimeste võimekust iseseisvalt kodustes tingimustes hakkama saada.

Ühena esimestest Eesti omavalitsustest võtab teenuse kasutusele 5700 elanikuga Anija vald Harjumaal. Abivallavanem Marge Raja: „MTÜ Eesti Naabrivalve projektiga otsustas Anija vald liituda mitmel põhjusel. Kõigepealt soovime me olla uuendusmeelne omavalitsus ning järgida Eesti riigi sotsiaalpoliitikat, milles suunatakse järjest enam tähelepanu sotsiaalteenuste loomisele ja arendamisele piirkonnas. Suurt lisandväärtust näeme ka vabatahtlike kaasamisel projekti, mis rikastab kogukonna võimalusi. Kuna Anija vald on territooriumilt väga suur ja elanikkond paikneb hajusalt, on vabatahtlike kaasamine üks võimalus abivajajale kiire abi osutamiseks. Vabatahtlik jõuab tavaliselt kiiremini inimeseni kui tuletõrje või kiirabi. Vabatahtlike kaasamisega loodame tugevdada kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist. Ajalooliselt ning kultuuriliselt on Eestis maapiirkonnas elavad inimesed olnud üksteisega seotud ja naabriabi on toiminud kuni tänapäevani. Kuna aga aeg areneb omasoodu, siis sellist sidususe arendamist peame oluliseks ka noorema põlvkonna hulgas, seda eelkõige vabatahtlike näol.“

Eesti Naabrivalve teostab häirenupu teenuse pakkumist projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Teenust pakutakse MTÜ Eesti Naabrivalve ja kohalike omavalitsuste koostöös. Lisainfot saab kodulehelt häirenupp.naabrivalve.ee.

Liina Kirsipuu

MTÜ Eesti Naabrivalve