MTÜ Lõõtspilliselts alustab taas rahvamuusika kursustega

Põlvas tegutsev MTÜ Lõõtspilliselts alustab ka sel sügisel lõõtspillimängijate koolitamisega.

Arvult juba kuues kursus keskendub seekord senisest enam omandatud baasoskuste lihvimisele ning on mõeldud ennekõike neile, kel esmased tutvused lõõtsaga juba tehtud. Kursusel keskendutakse uute lugude õppimisele, peamiselt suurpeo Harmoonika repertuaari omandamisele ning erinevate mängustiilide õppimisele.

MTÜ Lõõtspilliseltsi üks eesmärke on tutvustada ja hoida traditsioonilist külapillimehe mängustiili. Traditsioonilähedane mängimine eeldas pillimängu õppimist kuulamis-matkimis meetodil: kuulati oma küla või naaberküla pillimeeste mängu pidudel ja pulmades ning seejärel püüti kuulmise järgi neid lugusid iseseisvalt kodus järgi mängida. Selline iseseisev kuulmismälule toetuv matkimine-õppimine viis tulemuseni, kus igal pillimehel kujunes välja küll piirkonna traditsioonidele vastav, kuid siiski selgelt omanäoline mängustiil.

Oma kursustel on MTÜ Lõõtspilliselts järginud analoogseid õpetamismeetodeid. Kursus keskendub kursus lisaks olemasolevate oskuste lihvimisele just traditsioonilise külapillimehe stiili tutvustamisele. Kursusel kuulatakse seda stiili valdavate tuntud lõõtspillimängijate (näiteks Karl Kikas, Richard Reino, Elmar Sepp, Eduard ja Arnold Pärnamets, August Teppo, Tarmo Noormaa) pillilugusid ja arhiivisalvestusi ning püütakse võimalikult täpselt nende mängu matkida. Peamine töö toimub individuaalselt koos õpetajaga või väikestes gruppides, põhiosa jääb siiski iseseisvale harjutamisele kodus. Kursuse õpetajateks on Heino Tartes, Kalev Kreegipuu, Olev Suur, Riho Pähn, Toomas Ojasaar, Henrik Hinrikus ja Kristi Kool. 

Lisaks eesti ehk teppo lõõtsa kursusele avatakse sel sügisel esmakordselt rahvakandle algõpe. Ajal, mil Eestis pakutakse suurel hulgal väikekandle tegemise ja õppimise kursusi, on varem nii populaarne rahvakannel tahtmatult unarusse jäänud. Kursusele on oodatud kõik, kel kodus seda tüüpi kannel seismas ning kel huvi sel mängima õppida.

Õppetöö toimub analoogselt lõõtsakursusega ehk individuaaltunnis õpetajaga või väikestes gruppides, toetudes kuulamis-matkimis meetodile. Noodikirja kasutamine ei ole keelatud, kuid sel teel mänguoskuse omandamine ei ole Lõõtspilliseltsi kursustel peamine. Kursuse põhiõpetaja on Heino Tartes ning lisaks temale saab iga tund kuulata erinevate külalisõppejõudude näpunäiteid erinevatest mängutehnikatest ja -stiilidest.

Nii lõõtspillimängijate kui ka rahvakandle kursused toimuvad kord kuus *Põlva Muusikakoolis *laupäeviti (v.a esimene õppekord, mis toimub pühapäeval) algusega kell 11:00. Kursuse ajakava ja teemad on saadaval* lõõtspilliseltsi kodulehelt.

Lõõtspillimängijad kogunevad esimest korda 28. oktoobril, kandlemängijad 4. novembril.

Kursuse jooksul saab lisaks igakuisele õppetööle osaleda temaatilisel õppereisil, Avatud Lõõtsade Päeval ning esineda mitmetel kontsertidel Eestimaa erinevais paigus.

Kursus toimub koostöös Põlva Muusikakooliga ning Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu koolituskeskusega, kes annab õppe läbinutele tunnistused.

Kati Taal, Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialist