Otepää vald juhib taas alla 5000-elanikuga KOV-võimekuse pingerida

8.oktoobril esitleti regionaalministri tellimusel vastvalminud uuringu „Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2011“ tulemusi. Alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingerida juhib taas Otepää vald, olles sellega jätkuvalt Valgamaa parim omavalitsus.

Käesolev aruanne analüüsib KOV-indeksi väärtusi perioodil 2008-2011. Kohalike omavalitsuste võimekuse uuring hõlmab nelja-aastast perioodi. Nagu ka varasematel aastatel on uuringu läbiviimisel omavalitsusüksusi analüüsitud 29 erineva näitaja lõikes. Muuhulgas on arvesse võetud elanike arvu, inimeste sissetulekuid ja töötuse määra. KOV-indeks näitab omavalitsusüksuse erinevate võimete summat ehk valdade ja linnade potentsiaali midagi ära teha.

KOV-indeksi uuringute kohaselt (periood 2008-2011) on Otepää 18. kohal, eelmise aasta uuringute põhjal (periood 2007-2010) oli Otepää 16.kohal ning perioodil 2006-2009 17. kohal.

Aastases võrdluses on Otepää vald tõusnud 12. kohale, eelmisel aastal hoiti 17. kohta. Sarnaste võimekusega omavalitsused on Rapla vald (16. koht),
Pärnu linn (17.koht), Rakvere linn (19.koht) ning Viljandi linn (20.koht). KOV-üksuste võimekuse koondindeksis (periood 2007-2010), alla 5000 elanikuga omavalitsuste seas on Otepää taas esimesel kohal, edestades Põltsamaa linna, Kiili valda ja Tõrva linna, kes on tabelis 4.kohal.

„See, et oleme alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingereas esikohal, näitab, et oleme oma eelarvestrateegia elluviimisel, investeeringute tegemisel ja
avalike teenuste pakkumisega õigel teel,“ leidis Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. „Peame aga pingutama selle nimel, et Otepää elanikkond kasvaks, paljud meie elanikud pole täna Otepää valda sissekirjutatud ning nende panus ei kajastu kahjuks niipalju kohalikus elus. Peame mõtlema sellele, et meie elukeskkond oleks veelgi atraktiivsem ja pakutavad teenused veelgi paremad ning kõigile hästi kättesaadavad.“

Otepää vallavanem Merlin Müür sõnas tulemusi kommenteerides, et Otepää vallal läheb nii hästi, kui hästi läheb tema kodanikel. „Kui läheb hästi
meie valla elanikel ja ettevõtjatel, siis läheb ka vallal hästi,“ ütles Merlin Müür. „Meie ettevõtjad on jätkuvalt edukad, nii töötuse määr, kui ka võlakoorem on väike, hästi on välja arenenud sotsiaalne infrastruktuur ja isetegevus spordiklubide, tantsu- ja lauluringide näol. Tänan kõiki otepäälasi hea panuse eest meie valla ellu!“

Valgamaa suurematest omavalitsusest on üldpingereas 28.kohal Tõrva linn ja 88. kohal Valga linn.

Kohalike omavalitsuste võimekuse uuringuga ja rahvastiku võimalike arengutrendide analüüsiga saab lähemalt tutvuda siseministeeriumi kodulehel
www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus.

Uuringute tellijaks oli regionaalministri valitsemisala ning läbiviijaks konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia.