Tänavune parim talumetsamajandaja on Janek Kuuse Iisakust

Täna keskpäeval kuulutati Jänedal toimuvatel Eesti Talupäevadel välja parim
talumetsamajandaja. Tiitli pälvis Kuuse-Jaani talu peremees Janek Kuuse
Ida-Virumaalt.

Konkursi võitja Janek Kuuse on Eestis üks vähestest metsaomanikest, kelle
metsaomand Taga-Roostoja külas, Iisaku vallas asub tervikuna kodu ümbruses.

Janek Kuuse talu üldpindala on pea 72 hektarit; metsamaa moodustab sellest
68 hektarit. Metsade pindalast omakorda 58 hektaril asub metsise
püsielupaik.

Võitja eristus teistest konkursil osalenutest oma mitmekesise haardega.
Metsas on tehtud erinevaid metsakasvatuslikke töid, mis on hästi läbi
mõeldud ning teostatud. Omanik on saanud ka metsanduslikke toetusi
maaparanduse tegemiseks ja teede ehitamiseks ning renoveerimiseks.

Metsas on maaparandust tehtud kokku umbes 58 hektaril, juurde on ehitatud 1
km metsateid ning uuendatud 0,5 km vana metsateed. Maaparanduse käigus on
paigaldatud mitmeid truupe, kraavide kaevamisel on silmas peetud looduslikke
aspekte ning metsa majandamise vajadust. Metsades raieid tehes on arvestatud
looduslike omapäradega. Metsatööde käigus on säilitatud võimalikult palju
looduslähedust: näiteks on jõekaldad hoolimata raieloast jäetud puutumatuks,
et säilitada looduslikku mitmekesisust.

Metsaomanikuks sai Janek Kuuse vabade maade erastamise käigus. „Janek on hea
näide, et ka juhuslikult metsaomanikuks saanud inimene võib metsale väga hea
peremees olla – tänavune konkursi võitja on tõeline pärl Ida-Virumaa paksude
laante vahel,“ ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Taavi Ehrpais.

„Kõik konkursil osalenud on keskmise suurusega metsamaa omanikud, kes elavad
oma kinnistul või selle lähedal. Tänavused kandidaadid on hea näide
sellest, et mida lähemal on mets kodule, seda suurema hoolega seda
majandatakse,“ nentis Taavi Ehrpais.

Parima talumetsamajandaja konkursi eesmärk on väärtustada säästvat
metsandust ning metsaomanike panust Eesti talukultuuri traditsioonide
hoidmisel. Parimate talumetsamajandajate väljaselgitamine on kujunenud Eesti
Erametsaliidu pikaajaliseks traditsiooniks. Konkurss toimub alates 1994.
aastast, seekord anti tiitel üle juba 19. korda.

Konkursi komisjoni kuulusid tänavu EEMLi juhatuse esimees Taavi Ehrpais,
EEMLi juhatuse liige Sven Köster ja EEMLi projektijuht Kristel Arukask.
Auhinnad pani võitjatele välja Husqvarna Eesti.

Konkursi „Parim talumetsamajandaja“ tulemused:

I koht – Janek Kuuse, Kuuse-Jaani talu, Taga-Roostoja küla, Iisaku vald,
Ida-Virumaa

II koht – Üllar Mölder, Möldri talu, Karjatnurme küla, Helme vald, Valgamaa

III koht – Vello Metsson, Kanarbiku talu, Pandivere küla, Väike-Maarja vald,
Lääne-Virumaa

Pärnumaa parim talumetsamajandaja – Väino Lill, Aasa Talu, Kärsu küla,
Saarde vald

Võrumaa parim talumetsamajandaja – Tarmo Vana, Pundsago talu, Kääpa küla,
Lasva vald

Hiiumaa parim talumetsamajandaja – Mati Samm Veski talu, Lelu küla, Käina
vald

Rohkem infot parima talumetsamajandaja konkursi kohta leiate siit
http://www.eramets.ee/talumetsamajandamise-konkurss

Eesti Erametsaliit on metsaühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab Eesti
looduse ja kultuuripärandi hoidmist ja maaelu säilitamist väärtustavaid
metsaomanikke.