Rohumaade niitmise tähtaega pikendatakse 20. augustini

Heitlikest ilmastikutingimustest tulenevalt otsustas
põllumajandusministeerium pikendada rohumaade niitmise tähtaega 20.
augustini.

„Kuna ilmastikuolud on sel suvel olnud erakordselt vihmased, pole paljudel
rohumaadel olnud võimalik heina teha. Saades tekkinud probleemist aru,
otsustasime muuta määrust ja pikendada niitmise tähtaega seniselt 31.
juulilt 20. augustini,“ selgitas põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder.

Põllumajandusministri poole pöördusid sel nädalal ühise palvega
Talupidajate Keskliit ja Põllumeeste Keskliit. „Arutasime põllumeeste
palvet PRIAga ning kuna põldu võib harida ajal, millal kasutatav tehnika
ei jäta põllule harimissügavusest sügavamaid jälgi, on meie ühine
seisukoht, et niitmise tähtaja pikendamine on vajalik,“ ütles Seeder.

Tööd tuleb teostada esimesel võimalusel, kui ilmaolud seda võimaldavad,
kuid mitte hiljem kui 20. augustiks. Põllumajandusmaa heas põllumajandus-
ja keskkonnaseisundis hoidmist reguleerivad Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr
73/2009 lisa III ja põllumajandusministri 17. veebruari 2010 määrus nr
11.