Põllumajandusministeerium arutab Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ühendamist

Põllumajandusministeerium on alustanud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi (Jõgeva SAI) ja Sakus asuva Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) ühendamise ettevalmistamist.

„Põllumajandussektori jätkusuutlikkuseks on väga oluline panustada teadus- ja arendustegevusse. Evalveerimise ja mitme hindamise tulemusel on selgunud, et põllumajandusteadus vajab Eestis ümberkorraldusi – senisest tõhusamat struktuuri ja efektiivsemat finantseerimisskeemi, mis tagaksid meie põllumajandusteaduse konkurentsivõime ja teadustöötajate motiveerituse,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korraldamise seadusele, riigiasutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse moodustab, korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Põllumajandusministri sõnul tegeleb ministeerium täna veel info kogumisega.

„Tegeleme alles info koondamise ja analüüsiga, et selgitada välja instituutide ühendamise üksikasjad. Oleme kohtunud instituutide esindajatega, kogunud infot ja palunud asutustel esitada ka oma ettepanekud. Sügisel on plaanis kokku kutsuda kummagi asutuse
teadusnõukogud,“ rääkis Seeder. „Vabariigi Valitsusele ettepaneku esitamiseni on veel teha palju tööd, ent koostöös instituutidega soovime selleni jõuda aasta lõpuks. Põllumajandusteaduse järjepidevus on ministeeriumi ja instituutide ühine eesmärk,“ lisas minister Helir-Valdor Seeder.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt tellitud teadus- ja arendusasutuste korralisel evalveerimisel 2010. aastal ning haridus- ja
teadusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi algatatud taimekasvatuse ja mullateaduse sihtevalveerimise käigus 2011. aastal selgus, et põllumajandusteadus on killustunud ja hajunud, mis vähendab konkurentsivõimet nii asutustes eraldiseisvatena kui haldusalas tervikuna.

Jõgeva SAI ja EMVI ühendamisega soovib ministeerium uuendada taristut ja seadmeid, suurendada uurimisgruppe, mis omakorda tugevdab põllumajandusteadust nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt. Instituutide ühendamise eesmärk on luua kõrgetasemeline teaduskeskus, mis on partneriks tootjatele, töötlejatele ja nõustajatele.

Evalveerimistulemustega on võimalik tutvuda järgnevatel aadressidel:

Põllumajandusteaduse sihtevalveerimise raport –
http://www.hm.ee/index.php?0512859
• Jõgeva SAI ja EMVI korralise evalveerimise tulemused 2010. aastal
– http://www2.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=304