Tulekul on keelte paljususe ja elujõu konverents

Võru instituut, Tartu ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning konsortsium ELDIA (European Language Diversity for All) korraldavad 25.–27. oktoobril 2012 Võrus rahvusvahelise konverentsi „Keelte paljusus ja elujõud“.

Konverents keskendub väikese kõnelejaskonnaga keelte väljavaadetele tänapäeva mitmekeelses ühiskonnas. Konverentsi teljeks on uurimisprojekti ELDIA (Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile) tulemuste tutvustamine, mis toimub konverentsi teisel päeval ja kuhu on kuulajatena oodatud kõik Võrumaa ja Setomaa inimesed, kes oma keele säilimise pärast muret tunnevad. ELDIA küsitles 2011. aastal võru ja seto keele kõnelejaid Eestis, karjala ja vepsa keele kõnelejaid Venemaal, karjala ja eesti keele kõnelejaid Soomes, eesti keele kõnelejaid Saksamaal jne. Vaatluse all olid seega nii põlised vähemus- ja regionaalkeeled kui ka uusümberasujate keelekogukonnad.

Konverentsi töökeeled on läänemeresoome keeled ja inglise keel. Ettekandeid ei tõlgita.

Registreerimine ja muu info

Konverentsil osalemiseks tuleb täita registreerumisleht aadressil http://www.wi.ee/index.php/konverents. Kui soovite esineda ettekandega, palutakse saata ka oma ettekande teesid (kuni 200 sõna) ühes konverentsi töökeeles 15. juuliks. Ettekannete pikkus on 20 minutit. Peale suuliste ettekannete on teretulnud vaatmikud.

Konverentsi osavõtumaks on tänu täiendavale toetusele vaid 20 eurot. Selle sees on lõuna ja õhtusöögid, kohvipausid, bussiekskursioon, soovijatele buss Tallinna sadamast ja Tartust konverentsipaika ja pärast tagasi. Ööbimiskoha leidmine Võru linnas jääb üldjuhul osavõtja enda korraldada, valik kohapeal on piisav. Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli liikmetele on osavõtt tasuta ja neile korraldatakse ka tasuta öömaja. Registreerunutelt ootame osavõtumaksu tasumist hiljemalt 15. septembriks (15.09.2012) kontole 10220034796011 (SEB), makse saajaks märkida Rahandusministeerium, viitenumbriks 2100082120 ja seletuseks Võru instituudi konverents. Maksta saab vaid pangaülekandega. Kes soovib arvet, peab seda korraldajalt küsima.

Konverentsi järgmine ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunuile septembris. Vastused võimalikele küsimustele: Evar Saar või Triin Laatre, Võru Instituut, Tartu 48, 65609 Võru, e-post: wi@wi.ee, tel +372 78 21960, tel +372 78 28754.