Tartu Ülikooli Loodusmuuseum sulgeb remondiks uksed

Esimene saal – imetajad. Ffoto: Aivo Tamm

Tartu ülikooli loodusmuuseumis saab veel täna uudistada vana ajaloolist ekspositsiooni, millega koos on üles kasvanud mitu põlvkonda loodushuvilisi. Pärast seda sulgeb muuseum remondiks uksed. Uue ekspositsiooni valmimine on kavandatud 2013. aasta suveks.

Tartu ülikooli loodusmuuseum on Eesti vanim muuseum, mis asutati 1802. aastal. Tänase geoloogiamuuseumi vitriinid ja ekspositsiooni ülesehitus pärinevad muuseumi algusaegadest ning zooloogiamuuseumi ekspositsioon on püsinud muutumatuna enam kui 40 aastat. Mälestus vanast ekspositsioonist talletatakse fotodele ja filmile.

Ekspositsiooni uuendamisega luuakse tänapäevased tingimused loodus- ja keskkonnahariduses täiend- ja huvihariduse pakkumiseks. Viimastel aastatel on loodusmuuseumi ekspositsiooni ja haridusprogramme külastanud aastas ligi 19 000 inimest. Uuendusprojekti eesmärk on suurendada muuseumi pakutava keskkonnahariduse kvaliteeti ja kättesaadavust.

Uuendamise ajal jätkab muuseum nii õpilastele, õpetajatele kui loodushuvilistele suunatud haridustegevust varasemas mahus, keskendudes ekskursioonidele, õuesõppele, õppelaagritele, külalisesinemistele, haridusprogrammidele, ringitööle ajutises õppeklassis ning tellimisel koolides. Osa praegusel püsinäitusel olevaid kogusid eksponeeritakse ajutiselt koostööpartnerite juures. Näiteks saab imetajate luustikke näha varsti AHHAA keskuses. Samuti jätkub muuseumi teadus- ja arendustegevus.

Muuhulgas teeb muuseum aktiivset rahvusvahelist koostööd elurikkuse andmebaaside arendamisel ning koordineerib Eesti Teaduse Teekaardi projekti NATARC, mille eesmärk on parandada Eesti loodusteaduslike kogude hoiutingimusi ja arendada nendega seotud infosüsteeme.

Lisaks kohapeal toimuvale tegevusele on kavas suurendada virtuaaltoel pakutavat loodusõpet. Uue ekspositsiooni kavandamisse on kaasatud üle 30 asjatundja üle Eesti, kelle hulgas on teadlasi, muuseumitöötajaid, arhitekte ning muude valdkondade spetsialiste.

TÜ loodusmuuseumi ekspositsiooni ja õpikeskkonna uuendamist rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmest, mille rakendusüksuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti eelarve on veidi üle 2 miljoni euro, sellest kümnendiku moodustab Tartu ülikooli kaasrahastus.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap