Juunis saab Loodi mõisas õppida tohutööd

15.-20. juunil saavad algajad ja edasijõudnud õppida Viljandimaal Loodi mõisas Veliki Novgorodi tohumeistri Vladimir Yarishi käe all tohutööd. Õpitakse valmistama kasetohust tarbeesemeid.

Koolituse eesmärk on kaasa aidata tohutöö tehniliste oskuste taastamisele Eestis ning praeguste ja tulevaste tohumeistrite inspireerimisele lootuses, et tohutöö leiab jälle väärika koha ja loob uusi töökohti Eesti käsitöömaastikul. Tegemist on 2011. aasta juulis aset leidnud samalaadse tohukoolituse jätkuga. Sel aastal on koolitust plaanis teha kahes rühmas.

Eestist ida poole jäävatel aladel on tohutöö olnud tunduvalt mitmekesisem ja tehniliselt arenenum. Tohutöö tegemise traditsioon ning oskused on seal kõrgel tasemel säilinud tänapäevani, ulatudes lihtsate tohtnõude valmistamisest filigraansete lõikeornamentide ja piltidega kaunistatud tarbekunstiteosteni.

Koolitaja Vladimir Yarish tuleb Veliki Novgorodist, linnast, kust on leitud kõigile tuntud tohuürikud. Vladimir on teinud ja õpetanud tohutööd mitmel pool maailmas üle 24 aasta. Lisaks on ta kirjutanud tohutööst arvukalt artikleid, osalenud näitustel, avaldanud USAs mahuka tohutöö käsiraamatu. Praegu on tal käsil materjalikogumine oma doktoritöö jaoks, teemaks loomulikult tohutööd. Vladimir on TÜ VKA magistrandi Andres Rattasepa Eesti tohutöötraditsioone käsitleva magistritöö juhendaja. Vladimiri Eestis viibimise ajal on plaanis teha ühine uurimustöö Eesti rahva muuseumis.

Rohkem infot Vladimir Yarish’i kohta www.yarishbasketry.com

Koolitus on mõeldud kõigile tohutööhuvilistele, nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Ühe grupi suurus on kuni 12 inimest.

Algajate kursus 15.-17. juunil:
Punumistehnikas esemete valmistamine.
Algteadmised tohutööst pole kohustuslikud, kuid tulevad kindlasti kasuks, nii on võimalik koolitaja teadmisi paremini ära kasutada ning liikuda kohe uute ja keerulisemate tööde juurde.

Edasijõudnute kursus 18.-20.juunil:
Tohust veekindlate vakkade ehk toeskite valmistamine.
Lisaks varasemale tohutöökogemusele on jätkukursuse eelduseks elementaarne traditsioonilise puutöö oskus, peamiselt  puutöönoa hea käsitsemine. Toesk on üks keerulisemaid tohutöid ja nõuab üle keskmise head käelist osavust, sisaldab puidust detaile, ning puujuurtest õmblusi. Edasijõudnute kursusele on esmaregistreerimise õigus eelmisel aastal osalenutel, kuid soovi võivad avaldada ka kõik, kel oma võimetesse usku on.

Koolituse töökeeled on vene ja inglise keel, osalise tõlkega eesti keelde.

Koolituse hind on 110€. See sisaldab ühte kursust ehk juhendamist kolmel päeval (32 akadeemilist tundi), materjale ja ööbimist Loodi mõisa uues, kõigi mugavustega olmehoones, Viljandi kultuuriakadeemia täiendkoolituse tunnistust (1,5 EAP), kohvi ja teed. Hind ei sisalda toitlustamist, kuid olmehoones on köök, lähikonnas on pood ja söögikoht. Võimalik on tellida toitu kohapeale.

Kaasa tuleb võtta väiksem tugeva teraga nuga ja käärid ning metsa minekuks sobiv riietus.

Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda ja tasuda ettemaks 55€ hiljemalt 01.06. Eelmise aasta koolitusel osalenud pääsevad edasijõudnute rühma eelisjärekorras.

Registreerimine ja lisainfo Andres Rattasepp, ffrugo@gmail.com ja telefonil 5553 9677.

Ettemaks tasuda: MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts, A/a: 10220107883013, SEB Pank.

Koolituse korraldab MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts.

Koolituste ajakava

Algajate grupi koolituse ajakava

Reede, 15.06
10.00 – 12.00 Sissejuhatus. Tohutöö ajalugu, toht kui materjal, Vladimir Yarishi tohutööde, raamatu ja käsiloleva uurimistöö tutvustus
12.00 – 14.00 Põhitehnikate tutvustus ja harjutamine
13.00 – 15.00 Lõuna
15.00 – 19.00 Põhitehnikate tutvustus ja harjutamine

Laupäev, 16.06
08.45 – 09.00 Kogunemine Loodi mõisa juures, sõit metsa
09.00 – 13.00 Tohu kogumine ja esmane töötlemine metsas
13.00 – 14.00 Lõuna metsas
14.00 – 16.00 Tohu kogumine ja esmane töötlemine metsas
16.00 – 18.00 Sõit Loodile, kogutud tohu ettevalmistamine järgmiseks päevaks
NB! Ajakava võib muutuda vastavalt metsa meeleolule

Pühapäev, 17.06
09.00 – 13.00 Erinevad tohutööd omal valikul, eelmisel päeval kogutud materjalist
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.00 Erinevad tohutööd omal valikul, eelmisel päeval kogutud materjalist
17.00 – 18.00 Tööde ülevaatus, lõpetamine, tunnistuste jagamine

Edasijõudnute grupi koolituse ajakava

Esmaspäev, 18.06
08.45 – 09.00 Kogunemine Loodi mõisa juures, sõit metsa
09.00 – 13.00 Tohu kogumine ja esmane töötlemine metsas
13.00 – 14.00 Lõuna metsas
14.00 – 16.00 Tohu kogumine ja esmane töötlemine metsas
16.00 – 18.00 Sõit Loodile kogutud tohu ettevalmistamine järgmiseks päevaks
NB! Ajakava võib muutuda vastavalt metsa meeleolule

Teisipäev, 19.06
09.00 – 13.00 Toeski valmistamine
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.00 Tooeski valmistamine

Kolmapäev, 20.06
09.00 – 13.00 Toeski valmistamine
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.00 Toeski valmistamine
17.00 – 18.00 Tööde ülevaatus, lõpetamine, tunnistuste jagamine