Saare Maavalitsus jagas teeneteplaate

Üks Saare Maavalitsuse teeneteplaadi saaja on laulja Ivo Linna

Maavalitsuse komisjoni otsusega saavad Saare maavalitsuse teeneteplaadi tänavu kaheksa saarlast.

Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine saab teeneteplaadi noorte merehariduse ja purjetamise edendamise eest Saaremaal. Kaarel Niine eestvedamisel hakati 1970-ndatel aastatel aktiivselt tegelema noorte mereringi ja purjetamise edendamisega. Tema algatusel rajati Nasva sadamasse jahtklubi, mille ümber koondus hulk purjetamishuvilisi noori. Roomassaare sadamakaptenina on ta igati hoolitsenud selle eest, et sadam oleks purjetajasõbralik.

Laulja Ivo Linnale määrati teeneteplaat Saare maakonna tutvustamise eest nii mandril kui väljaspool Eestit. Ivo Linna on tõeline Saare maakonna kultuurisaadik, kellel on vaieldamatult suured teened kodumaakonna tutvustamisel ja hea maine kujundamisel. Hoolimata tihedast ajagraafikust leiab ta ikka aega olemaks saarlaste-muhulaste esindaja. Muhulased ise ütlevad, et Ivo on üks hirmus südamlik inimene, kellel on teiste jaoks alati aega.

Saarte Hääle toimetaja Rita Loel saab teeneteplaadi Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna taastamise, eestvedamise ning ajaloo uurimise ja talletamise eest. Rita Loel on olnud Naiskodukaitses erinevate ettevõtmiste algataja: Saaremaa ringkonna taastamine, sõduriperede toetusprogramm, sõdurikodu loomine Paldiskisse, Saare maakonna aasta ema ja isa konkurss ning tänuüritused, Naiskodukaitse ajaloo uurimine ja talletamine ning erinevate mälestusürituste läbiviimine.

Arvi Liik saab teeneteplaadi Saare maakonna hariduselu arendamise ja puuetega laste ning noorte toetamise eest paremaks toimetulekuks igapäevaelus. Tänavu pensionile siirdunud Arvi Liigil on pedagoogilist staaži 50 aastat, millest 43 juhtis ta Kallemäe kooli. Alates 1976. aastast on Arvi Liik õpetanud ja juhtinud puuetega laste ja noorte hariduse omandamist. Aidanud Saaremaa Puuetega Inimeste Kojal korraldada miniolümpiat. Tema juhendamisel on Kallemäe kooli õpilased osalenud paljudel erinevatel vabariiklikel spordivõistlustel, 2000. aastal esindasid Kallemäe kooli õpilased Eesti riiki eriolümpial Hollandis, tuues koju neli medalit. Arvi Liik on aidanud üles ehitada ja renoveerida kaks koolihoonet – Kallemäe koolimaja ja Kallemäe kooli Kuressaare filiaali hoone.

Kuressaare Haigla SA juhatuse esimees Viktor Sarapuu saab teeneteplaadi Kuressaare haigla arendamise eest. Viktor Sarapuu on juhtinud Kuressaare haigla tööd alates 2002. aastast. Tema kindlakäelise ja tulemusliku juhtimise all on uuendatud haigla struktuuri, leitud mitmeid investeerimisvõimalusi, parandatud oluliselt haigete diagnoosi- ja ravivõimalusi, uuendatud meditsiinitehnikat ning leitud juurde uusi spetsialiste, parandades nii kõigi saarlaste kohapealset kvaliteetset arstiabi.

Lümanda piirkonna perearsti õde Maire-Johanna Paju saab teenteplaadi kauaaegse töö eest Lümanda kandi inimeste tervise heaks. Paju alustas Lümanda piikonnas velskrina tööd 1966. aastal. Kui arstid ikka vaheldusid, siis Maire oli nende muutuste juures järjepidevuse hoidja, niiöelda kohalik mälu. Lümanda rahvas usaldab oma pereõde ja hindab tema head kuulamisoskust: tihti räägitakse talle rohkem, kui oleks vaja teada meditsiinilises mõttes, kuid võib-olla just seeläbi leiavad tihti kiirema lahenduse ka terviseprobleemid. Ta on olnud Lümanda vallavolikogu liige ning pikka aega sotsiaalkomisjoni liige ja juhataja. Kevadel tähistab Maire oma 70. sünnipäeva.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik Inge Vahter saab teeneteplaadi  Saare maakonna hariduselu edendamise eest. Vahter töötab Saaremaa ühisgümnaasiumis alates 1981. aastast. Tema käe all on aastate jooksul õpetust ja juhendamist saanud lugematu hulk noori, kelle jaoks on Inge Vahteri juures õppimine määranud ka edasise kutsevaliku. Tema juhendatud õpilaste uurimisteemad on leitud enamasti õpilase kõige lähemast koduümbrusest, kuid viinud parimaid tema õpilaste seast välja rahvusvaheliste tunnustusteni. Nii on Inge õpilased saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii maakondlikel, vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel ja olümpiaadidel.

TTÜ Kuressaare kolledži turismimajanduse lektor Lii Muru saab teeneteplaadi maakonna turismi ja turismihariduse arendamise eest. Muru on seisnud maakonna (välis)turismi sünni juures – töö 1980ndate lõpus, 90ndate alguses reisibüroodes Thule ja Mardi Matkabüroo annab õiguse nimetada teda taasiseseisvumisjärgse turismikorralduse pioneeriks. Lii Muru oli osaline MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus loomise juures. Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse kaudu on ta olnud osaline turismivaldkonna riiklike õppekavade loomisel ning õpet toetavate õppematerjalide koostamisel. Ta on üks TTÜKK korraldatava rahvusvahelise suveülikooli eestvedajatest, mis on Saaremaale toonud üliõpilasi Lätist, Soomest, Ameerikast.

Teeneteplaadiga autasustatakse inimesi, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Saare maakonna arengule, samuti inimestele, kes on silma paistnud erilise, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Teeneteplaadid annab maavanem üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril kell 18 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis.

Allikas: Meie Maa