DASAde-teemaline pöördumine Riigikogu poole

Urmo Kübar, EMSL:
Paar viimast päeva on palju juttu olnud plaanitavast erakonnaseaduse muutmisest, millega neli parlamendiparteid saaksid õiguse asutada enda juurde demokraatia arendamise sihtasutusi (DASA-d), keda rahastataks otse riigieelarvest. Praeguse plaani järgi jõustuks eelnõu selle vastuvõtmise puhul järgmise aasta 1. juulist ning DASA-de toetamiseks on 2012. aastaks ette nähtud 0,9 miljonit eurot. Oleme püüdnud kõik selleteemalised materjalid koondada http://www.ngo.ee/DASA.
Oleme EMSL-i nõukogu ja abilistega ette valmistanud pöördumise mustandi Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja parlamendierakondadele, mille leiate kirja lõpust. Kui teil on ettepanekuid selle pöördumisega seoses (või ka ettepanekuid, kuidas võiks selle teemaga veel tegeleda), palun andke tänase, neljapäeva jooksul meile teada, minu e-posti aadressil urmo@ngo.ee. Vajadusel täiendaksime pöördumist ja saadaksime selle homme. Siis kutsume ka teisi vabaühendusi üles kas sama pöördumist Riigikogule saatma või seda vastavalt oma organisatsiooni soovidele-mõtetele täiendama, kohendama, muutma ning siis saatma.
——–
Lugupeetavad põhiseaduskomisjon ja parlamendierakonnad!Tunnustame teid püüdluste eest erakonnaseaduse muutmise eelnõuga 144 SE I paremini reguleerida parteidega seotud sihtasutusi ja kontrolli nende üle, samuti teie soovi pöörata rohkem tähelepanu erakondade tööd toetavale analüüsile ja kodanikuhariduslikele tegevustele nii Eestis kui ka mujal.

Need on head eesmärgid, kuid leiame, et nendeks kavandatud abinõud ei arvesta reaalset olukorda ega ole õiglased teiste organisatsioonide suhtes, kes samuti tegutsevad demokraatiaks vajalike väärtuste ja oskuste edendamisega.

Nii nagu tänapäevase demokraatia toimimiseks ei piisa üksnes tugevatest riiklikest institutsioonidest ja erakondadest, ei piirdu ka kodanikuharidus esmajoones ega ainult poliitiliste ideoloogiate tundmisega. Kodanikuhariduse põhisisu ei ole erakondlik. Eestis  töötavad sajad vabaühendused inimeste kaasamisega avalike asjade arutamisse, otsustamisse ja nende elluviimisse, tegeledes selleks vajalike väärtuste, võimaluste ja oskuste edendamisega nii meil kui ka teistes riikides. Seda tehakse trotsides rahastamise juhuslikkust, sageli keerulisi taotlemis- ja aruandlusnõudeid, ja panustades suurel määral vabatahtliku tööga. Nelja Riigikogus esindatud erakonna asutatud organisatsiooni eelistamine neile on meie hinnangul ebaõiglane ja sisuliselt põhjendamatu.

Leiame ka, et propageerides demokraatia väärtusi, ei ole erakonnad ise käitunud demokraatlikult ega suutnud kaasata avalikkust ja teemaga tegelevaid vabaühendusi plaanitavate muutuste vajalikkuse üle ning paremate lahenduste leidmiseks.

Sellega seoses teeme teile ettepaneku rahastada loodavaid demokraatia arendamise sihtasutusi erakondadele ette nähtud riigieelarvelise eraldise kaudu, määratledes sellest  seadusega kindla summa, mida erakonnad saavad kasutada vaid kodanikuhariduslikeks tegevusteks.

Oleme valmis oma ettepanekut vajadusel täiendavalt selgitama ja osalema eelnõu muutmisel.

Parimate soovidega
Vabaühenduste liit EMSL

Share via
Copy link
Powered by Social Snap