Rakvere lasteaedades kasvatakse kodanikuks ja välditakse kiusamist

Triinu lasteaia karumõmmid, kellele lapsed saavad oma muret kurta. Karumõmmid oskavad hoida laste saladusi, ei räägi neid edasi ega hakka norima. Nii õpetavad karumõmmid lastele end julgemini väljendama.

Tänavuse Rakvere koolide ja lasteaedade kodanikuks kasvamise teema-aastaga liitub lastekaitse liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“.

„Kiusamisest vaba lasteaia“ on  kiusamist ennetav programm, mis keskendub 3-8-aastastele lastele ning hõlmab peale laste ja õpetajate ka lapsevanemad. Projekti eesmärgiks on terve, julge lapse ja pere, st kodaniku kasvatamine. Oluline on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur.

“Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega.

MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ alustas pilootprojektina 2010. aastal kümnes Eesti lasteaias. Rakverest osaleb pilootprojektis Rakvere lasteaed Triin. Edaspidi areneb projekt koolidesse.

Rakvere hariduselu kodanikuks kasvamise teema-aasta kuulutati välja 1. septembril hariduskivi juures. Teema-aastat veab Rakvere eragümnaasium.

Hilje Pakkanen