Parlamendi lugemissaalil täitub 20. tegevusaasta

20 aasta jooksul on parlamendi lugemissaal teenindanud ENSV Ülemnõukogu viimast koosseisu ja Eesti Riigikogu alates 1992. aastast.

Parlamendi raamatukoguna on Rahvusraamatukogu ülesanne õigus-, ajaloo- ja politoloogiaalase kirjanduse komplekteerimine ja andmebaaside loomine. Parlamendi liikmeid ja Riigikogu ametnikke teenindatakse Toompea lossis asuvas parlamendi lugemissaalis. Toompeal asuvat parlamendi lugemissaali külastab kuni 40 inimest päevas, aastas esitatakse ligi 2000 eri raskusastmega päringut.

Lugemissaalis on avariiulitel ligikaudu 6 000 trükist, peamiselt teatmeteosed ja nn parlamendivaldkondadesse kuuluvad teavikud, kõik Eesti maakonna-, päeva- ja nädalalehed ning välisperioodika. Kogu uuendatakse pidevalt infovajaduse muutumisest lähtudes. Tavapärastele raamatukoguteenustele lisaks pakutakse spetsiaalselt parlamendile suunatud infoteenuseid, koostöös Riigikogu Kantseleiga koostatakse Riigikogu tegevust kajastavaid väljaandeid ja näitusi, korraldatakse infootsingukoolitusi ja üritusi.

Eesti Rahvusraamatukogu avas Riigikogu teenindamiseks lugemissaali Toompea lossis 1. septembril 1991. Parlamendiraamatukogu ülesandeid täidab Rahvusraamatukogu alates selle asutamisest 1918. aastal Riigiraamatukoguna.

Lisainfo: Marju Rist, parlamendiinfo keskuse juhataja, tel +372 630 7308, Marju.Rist@nlib.ee