Pärnus toimub ainulaadne koolituslaat

12. augustil 2011 leiab Pärnus aset ainulaadne koolituslaat, mille raames pakutakse kõigile soovijatele võimalust osaleda kohapeal erinevatel praktilistel koolitustel. Laadale omaselt on „kaupa“ palju ja haridustooteid saab terve päeva jooksul „maitsta“. Eesmärk on teada saada, mis teema huvitab ja millesse tahaks tulevikus süveneda.

Laadal on võimalik osaleda järgnevatel lühikoolitustel: avalik esinemine, võru keel, kuivviltimine, sotsiaalne meedia, kalligraafia, fotograafia, taaskasutus, „liftijutt“ ehk 30 sekundi mulje kujundamine, tooli värvimine, looduslaulud, tervisejuhtimine, lapsevanema jutud.

„Koolituslaada raames tehakse päeva jooksul igal täistunnil 45-minutilisi koolitusi, see on hea võimalus saada kiiresti ülevaade väga erinevatest teemadest, mida sügisel rahvaülikoolides üle Eesti edasi õppida. Osalejatele antakse kaasa ka informatsioon pikemate kursuste toimumisaegade ja -kohtade kohta,“ tutvustas ainulaadset ettevõtmist Eesti Vabaharidusliidu programmijuht Tiina Jääger. „Mõtlesime, et haridusmessid on inimese jaoks siiski passiivne infovoldikute kogumine ja seega otsustasime külastaja jaoks luua atraktiivsema ürituse – koolituslaada, kus inimesel on võimalik kohe asjadest osa saada.“

Koolituslaata rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ kaudu. Programmi eesmärgiks on luua täiskasvanud elanikkonnale tasuta õppimisvõimalused võtmekompetentside (õppimisoskus, infotehnoloogiline kompetents, võõrkeelte oskus, emakeeleoskus, kultuuriteadlikkus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, sotsiaalne ja kodanikukompetents, matemaatikakompetents) arendamiseks ja tööalaseks koolituseks vabahariduslikes koolituskeskustes. Üle Eesti koolitatakse programmi raames vähemalt 40 000 inimest.

Programmi elluviijaks ja koolituslaada organisaatoriks on Eesti Vabaharidusliit (EVHL), mis on üleriigiline valitsusväline haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi ühendav katusorganisatsioon.

Koolituslaat algab Pärnus Nooruse Majas 12. augustil kell 10 ja kestab kella 17-ni. Laat on külastajale tasuta. Täpsemat päevakava võib vaadata Vabaharidusliidu kodulehelt.

Lisainformatsioon:
Tiina Jääger
Eesti Vabaharidusliidu programmijuht
tiina.jaager@vabaharidus.ee
Tel +372 5646 3834

Share via
Copy link
Powered by Social Snap