Üheksandat korda koguneb külade parlament

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös MTÜ Kodukant Läänemaaga viivad ellu Eesti Külade IX Maapäeva ehk külade parlamendi. Selle aastane maapäev toimub 5.-7. augustini Läänemaal, Noarootsi vallas, Roosta Puhkekülas.

Selleaastase maapäeva teema „Tagasi koju“ sügavamaks mõtteks on maapiirkonnast lahkunud elanike, sealhulgas noorte kaasamine maaelu arengusse ja ettevõtluse arendamisse. Samas on tagasi koju ka oma juurte juurde tagasitulek ehk kogukonna vaimse kultuuripärandi säilitamine nii kodus kui võõrsil.

Mõttetalgutele on oodatud ligi 347 inimest, nende seas 20-liikmelised delegatsioonid kõikidest maakondadest, külalised riigitasandilt ning huvilised välismaalt. Registreerunud on 18 välisriigi esindajad. Suursündmuse korraldamisse on kaasatud 66 vabatahtlikku. Sündmuse tuumaks on 6. augustil toimuvad mõttekojad, kus käsitletakse nii Ühtset Põllumajanduspoliitikat puudutavaid teemasid kui ka LEADER tegevusgruppide ja kogukonna arengu konsulentide poolt tõstatatud küsimusi. Seekordseteks teemadeks on: kaasamine otsustusprotsessidesse ja koostöö kohaliku omavalitsusega, ajaloopärandi hoidmine ning lugude tähendus kogukonnas, kohalik toit, väikeettevõtlus maapiirkonnas, elu rannakülas, õppiv küla ja kogukonna areng külas.

Mõttekodasid juhivad omal alal tunnustatud spetsialistid, keda assisteerivad Liikumise Kodukant esindajad. Mõttekodades arutletakse konkreetse teema raames nii üksikisiku, küla, maakonna, organisatsiooni Liikumine Kodukant kui riigi tasandit silmas pidades. Maapäevade mõttekodade peamiseks ülesandeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, kohalikele omavalitsustele ja teistele partneritele.

Maapäevale eelneb väliskülalistele korraldatav kahepäevane õppereis ja konverents, kus nad tutvuvad erinevate külaseltside tegemistega Harju-, Rapla-, Pärnu- ja Läänemaal. Paljud meie väliskülalised on tulnud saama kogemust, kuidas omas riigis läbi viia sarnane suurüritus kodanikeühendustele.

Eesti Külade Maapäev on Liikumise Kodukant suursündmus, mida peetakse iga kahe aasta järel erinevas Eesti maakonnas alates 1996. aastast. Maapäeva eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.

Eesti Külaliikumine Kodukant on mittetulundusühendus, kes seisab oma liikmetega maaelu väärtuste edasi kandmise eest, säilitab ja tugevadab kogukondi, soodustab koostööd erinevate sektorite vahel ning toetub motole „Kogu Eesti peab elama!“.

MTÜ Kodukant Läänemaa on Eesti Külaliikumise Kodukant liige, ühingu tegevuse põhieesmärgiks on Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine.

Maapäeva korraldamise suuremad toetajad on Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Põllumajandusministeerium, Euroopa Liidu Põllumajanduse Direktoraat, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Maamajanduse Infokeskus.

Maapäeva koduleht: http://maapaev.tk

Liikumine Kodukant koduleht: www.kodukant.ee

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös MTÜ Kodukant Läänemaaga viivad ellu Eesti

Külade IX Maapäeva. Selle aastane maapäev toimub Läänemaal, Noarootsi vallas, Roosta Puhkekülas. Eesti Külade Maapäev ehk külade parlament on Liikumise Kodukant suursündmus, mida peetakse iga kahe aasta järel erinevas Eesti maakonnas alates 1996. aastast. Maapäeva eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Eesti Külade IX Maapäev toimub 5. – 7. augustini 2011.

Üheksandat korda koguneb külade parlament

Share via
Copy link
Powered by Social Snap