Eesti-Läti noorte osalusprojekt võetakse kokku

Limbazhi noored olid politsei töövarjuks.

9. juulil on Karksi-Nuias kavas poolteist aastat kestnud Viljandimaa ja Põhja-Läti noorte osalusprojekti lõpusündmus, kus projekti otsad võetakse kokku.

Projekt koosnes neljast etapist. Esimeses etapis loodi kaks töögruppi, üks Viljandimaal ja teine Läti piiriäärsete kohalike omavalitsuste tasandil, kes hakkasid projekti nimega “Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale” ette valmistama.

Projekti teises etapis keskenduti erinevatele tegevustele. Ürituse “24h noortega” esmaseks eesmärgiks oli jääsulatamine ning piiride kaotamine noorte ja omavalitsusjuhtide vahel. Igas Viljandimaa ja kaasatavas Läti piiriäärses omavalitsuses viidi läbi noorte, noorsootöötajate, omavalitsusjuhtide ja –ametnike vahelised ümarlauad “Noored võtavad sõna!”. Ümarlauale järgnes noorte ja otsustajate vaheline debatt “Muna vs kana”. Korraldati spordivõistlused “Võim vs noored” ja peeti kahepäevane maakondlik noortefoorum “Pole ükskõik – kõik on üks!” Lisaks toimusid noortevahetused ja töövarjupäevad. Kolmandas etapis pandi paika projekti tulemuste levitamine ja järeltegevused ning projekti neljas etapp kuulus selle analüüsimisele ja hindamisele. Projekti eestvedajatel on kavas kokku panna noorte heade osalus- ja kaasamispraktikate kogumik, mis räägib erinevatest viisidest, kuidas noori kogukondade ja omavalitsuste töösse ning tegemistesse kaasata.

Kogu ettevõtmise idee autor ja algataja oli Viljandi maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi. Projekti ellukutsujaks oli Viljandi maavalitsus koos Viljandimaa noortekoguga ja partneriteks Läti poole pealt Valka linna noortevolikogu koos organisatsiooniga “Atbalsts Valkas G,imene-m”.

Tegevustesse olid kaasatud kõik 15 Viljandimaa linna ja valda ja 15 Läti piiriäärset omavalitsust. Kokku lõi poolteise aasta jooksul erinevates ettevõtmistes kaasa üle 2000 noore, noorsootöötaja ja otsustaja.

Noorte osaluse projekti rahastasid programm Euroopa Noored ning Viljandi maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Projekti kohta saab lähemalt lugeda: http://noorteosalus.viljandimaa.ee