Arukülas toimub käsitöökoolitus õpetajatele

Waldorf-nukud. Foto: isetegija.net
Aruküla Vabakooli Selts korraldab käsitöökoda 28.-30. juunini käsitöökursuse, kuhu on oodatud osalema käsitöö- ja klassiõpetajad koolidest ning teistest lasteasutustest, samuti teised käsitööhuvilised.

Koolituse eesmärgiks on leida sügavam lähenemine tehtavale käsitööle, saada uusi ideid, jagada kogemusi, mõista mida ja miks on lasteaia ja koolilaste jaoks käsitöös hea teha. Tulemusena võiksime olla valmis käsitöö tegemisel leidma sügavamat ideed, olema vabam esemete kujundamises ja mõtestama oma tööd.

Kursust juhendab Tiiu Bläsi-Käo, pikaaegne waldorfkoolide käsitööõpetaja Saksamaal, Stuttgardi waldorfseminari õpetaja ja Eesti waldorfkoolide nõuandja ja toetaja. Osalemiseks on vajalik registreerumine.

28. juuni – vorm, värv, temperament
1. vorm, värv, kujunduspõhimõtted, funktsionaalsus, materjalid;
2. kuidas kasutada ornamente, lisandeid (näiteks rahvuslikud käsitööd);
3. käsitöö võimalikud seosed temperamendiõpetusega;
4. käsitöö kui teraapia.
Õpime kujundama vahakriitide ja joonistamise abil, analüüsime.

29. juuni – lapse arengut toetav käsitöö waldorfkoolide õppekava baasil
1. lasteaia ja kooli käsitöö – mida, mis vanuses, miks oleks vajalik teha;
2. käsitöö vaatamine, kommentaarid, soovitused;
3. Vestlusring – kuidas koolis käsitööalane tegevus õnnestub, millised on väljakutsed, probleemid, tugevused.
Tahame anda lisateadmisi ka neile, kellel Waldorf seminari raames juba käsitööprogrammi loeng kuulatud. Õpime mõistma, millised on põhimõtted, kuidas neid rakendada.

30. juuni – praktilised õpetused
1. väikesed loomad ;
2. nukud – kujundamine, erinevad tehnikad, temperamentidega nukud (mänguasjad) ;
3. Muud tööd, mille vastu on huvi. Käsitöökojas on olemas materjale ja töövahendeid, mida saab kasutada;
4. Vestlusring – võimalikud teemad: laste mängukeskkonna loomine – mida lapsed vajavad mängimiseks mingis vanuses – nukunurgad, mänguasjad jms.
Võimalik teha ka ise midagi – näiteks igaüks valib endale ühe ja teeb selle töö lõpuni. Koos ühes ruumis tehes saadakse paralleelselt näpunäiteid ka teiste tööde kohta.

– Kava osas oleme paindlikud, kui kohalolijatel on ettepanekuid kava muutmiseks, siis arutame seda.
– Väga on abiks, kui võtad kaasa käsitööd või ka fotosid mida uurida, analüüsida – koolilaste, enda, kellegi teise tehtu
– Osalustasu 5 eur
– Võimalik ööbida Aruküla Waldorflasteaia ruumides, kaasa võtta magamiskott, (meie poolt lasteaia laste madratsid).

Info ja registreerimine: Katriin Tiik, tel 5131817, ktrntiik@gmail.com

Allikas: Aruküla Vabakooli Selts