Põlva valla külad saavad infotahvlid

Põlva valla 18 küla saavad kokku 20 uut infotahvlit, nende soetamiseks taotleti toetust Leader-programmist, annab teada Põlvamaa infoportaal.

Projekti „Põlva valla küladesse infotahvlid – info inimesele lähemale” abil saavad uue infotahvli Aarna, Eoste, Himmaste, Holvandi, Kiuma, Kähri, Lutsu, Mammaste, Miiaste, Nooritsmetsa, Orajõe, Peri, Puskaru, Rosma, Taevaskoja, Tännassilma, Vanaküla ja Valgesoo küla.

Põlva vallavalitsuse arendusnõuniku Mari-Riina Terna eestvõttel toimunud koostööprojekti kaasati kõik huvitatud külad ja külade esindajad pakkusid välja infotahvlite asukohad. Need kooskõlastati maaomanikega.

Külad saavad nüüd ühisürituste ja tegevuste reklaamiks ning teadete levitamiseks ilusad uued puitmaterjalist infotahvlid mõõtudega 1,5 x 1,2 m. Viilkatusega tahvli teisele külejele on mitmes külas kavas paigaldada postkastid. Lisaks info vahetamise pinnale on seal kirjas küla nimi, valla nimi ja vapp ning Põlvamaa partnerluskogu ja Leader-programmi logo.

Infotahvlid on valmistanud OÜ Guido Mööbel. Kogu projekt läks maksma 5284 eurot, millest Leader-programmi toetus oli 3963 eurot. Infotahvleid paigaldavad ja haldavad külaelanikud ise.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap