Viljandimaal hoidsid endid suitsust priina 33 klassi

Pool aastat kestnud üle-eestilisel võistlusel “Suitsuprii klass 2010-2011” osales seekord õpilasi Viljandi maakonna 16 koolist.

11. aprillil lõppenud võistlust alustas mullu oktoobris Viljandimaal 42 klassi 551 õpilasega, lõpuni pidasid neist vastu 33 klassi ja 377 õpilast ehk 68,4 protsenti noortest. Viljandi maavalitsuse tervisetoa teatel õpib enamik edukalt osalenuid 4.-6. klassis. Vanim üritaja oli seekord 10. klass, kes kahjuks katkestas.

Võistlusel osalesid tänavu A. Kitzbergi nim. Gümnaasium, Abja Gümnaasium, C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, Halliste Põhikool, Holstre Kool, Kalmetu Põhikool, Kirivere Põhikool, Kolga-Jaani Põhikool, Kärstna Kool, Leie Põhikool, Mõisaküla Kool, Raudna Põhikool, Saarepeedi Kool,
Suure-Jaani Gümnaasium, Tääksi Põhikool ja Viljandi Paalalinna Gümnaasium.

Suitsuprii klassi võistlusest võisid osa võtta üldhariduskoolide 4.-12. klassi õpilased. Konkursi peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi.

Maavalituse tervisetuba pani ühtlasi Viljandimaa suitsupriidele klassidele välja kolm 90eurost auhinda. Loosimine toimus 26. aprillil ning võitjateks osutusid Tääksi Põhikooli 6. klass ning Kirivere Põhikooli 6. klass ja 5. klass. Auhindu rahastatakse südame-ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia Viljandi maakonna tegevuste eelarvest.

16. maiks 2011 loosib aga võistluse peakorraldaja Tervise Arengu Instituut kõigi edukalt lõpetanud klasside vahel välja viisteist 320eurost auhinda, mida saab kasutada klassiekskursiooni eest tasumiseks.

Viljandimaa koolid on suitsuprii klassi võistlusest osa võtnud kaheksal korral, neist kõigil kordadel on kaasa teinud C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium ja A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium. Populaarsem oli konkurss aastatel 2005-2010, mil suitsupriidena püsis 14-17 protsenti kõigist
Viljandimaa vastavas eas olnud õpilastest. Varem ja hiljem on tubakavabaduses võistelnute osakaal jäänud alla üheksa protsendi.

Vaata ka Viljandimaalt osalenud klasside nimekirja:
http://www.viljandimaa.ee/tervis/pildid/File/Viljandimaasuitsuprii_tabel_2011.pdf

Eesti lõpptulemused avaldatakse portaalis www.terviseinfo.ee maikuu teises pooles.

Heli Arak, Viljandi maavalituse tervisetoa assistent, heli.arak@viljandimaa.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap