Linnavalitsus ootab kandidaate Võru linna teenetemärgile

Võru Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi omistamise osas 2011. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud.

Taotlused palume esitada kirjalikult Võru Linnavalitsusele Jüri tn 11, 65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee hiljemalt 15. maiks 2011. Ettepanek peab sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Võru linna põhimääruse kohaselt omistatakse Võru linna teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.

Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi omistamise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi omistamise otsustab linnavolikogu.

Võru linna teenetemärke hakati välja andma alates 1994. aastast. Teenetemärgi omanike nimekirja leiate Võru linna kodulehelt www.voru.ee / Üldinfo.