Jõgevamaad väisasid kahel päeval euroteavitajad igast Eestimaa paigast

Pildil Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev, Saaremaa ja Hiiumaa Europe Direct Jõgevamaa Infokeskuse töötaja Karin Kokla ja Europe Directi Jõgevamaa Infokeskuse töötaja Astrid Paulus. Foto: Klaire Ründva.

Möödunud nädalal, 24. ja 25.märtsil 2011 olid Jõgevamaal koolitusel/õppeekskursioonil kogemusi vahetamas ja tulevikuplaane pidamas  erinevate maakondade Europe Direct teabekeskuste ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduste töötajad, kes külastasid ka Euroopa Liidu programmidest laekunud rahade eest arendatud MTÜ Jõgevamaa Omavalituste Aktiviseerimiskeskust ja Luua Metsanduskooli.

Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse üheks tõsisemaks kordaminekuks peeti kaasa aitamist Jõgevamaa arengukonverentsi korraldamisele ja aktiivset osalemist sellel sündmusel. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teabevõrkude kordinaator Doris Lebreht märkis mõttevahetusel, et Europe Directi Jõgevamaa teabekeskus andis väga olulise panuse möödunud aastal toimunud Jõgevamaa arengukonverentsi korraldamisel. „Konverentsil keskenduti euro tulekule, selle mõjule Eesti ettevõtlusele ja igapäevaelule.”

Europe Directi  Saaremaa ja Hiiumaa teabekeskuse töötajale Karin Koklale jättis Jõgevamaal kõige positiivsema mulje Voorel asuva Jõgevamaa Omavalituste Aktiviseerimiskeskuse külastamine.

„Hea oli kuulda, et juba 2000. aastate algul saadi selles asutuses aru vajadusest tegeleda pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniga. See on piisavalt raske valdkond, mille edukale toimimisele on kaasa aidanud ka omavalitsuste koostöö. Ettevõtmist toetab märkimisväärselt ka Euroopa Liit,” sõnas Kokla.

Luua Metsanduskoolis kuulsime väga vajalikust investeerimisest kutseharidusse. Seda kooli on viimasel ajal kaasajastatud Euroopa Liidu rahadega. Luual koolitatakse väga heal tasemel metsamehi ja kindlasti on siin ihaldusväärne õppida.

“Ehk hakkan kunagi ka ise veel mõnda tugevasti praktilist eriala õppima ja võimalik, et  otsustan just Luua Metsanduskooli kasuks,” ütles Margus Ilmjärv Europe Directi Ida-Virumaa Infokeskusest.

Euroteabeametnikud külastasid ka Oskar Lutsu Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi, kust nad võtsid osa koolitunnist ja said kaasa vanaaegsed koolitunnistused.

Külalisi võõrustanud Europe Directi Jõgevamaa teabekeskuse töötaja Astrid Pauluse sõnul toimuvad Europe Directi infokeskuste koolitusseminarid erinevates maakondades igal aastal, kus vastavad keskused tegutsemas. Seekordsel kokkusaamisel Jõgevamaal osales 25 inimest. Europe Directi teabekeskusi ühendab euroteavitustöö, mis tugineb Euroopa Liidu põhiteematikale ja selle levitamisele iga inimeseni. Iga keskuse tegevuses on ka oma spetsiifika, ühes kohas on sihtgrupiks rohkem noored, teises jälle eakad jne.

Jõgevamaal tehtud ja siinseid kavatsusi tutvustades rääkis Astrid Paulus ka euroteabe nurgakeste avamisest erinevates paikades. „Esimese nendest avasime NÜ „Juventus“ Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses. Ees on avamised ka Palamuse, Jõgeva ja Mustvee gümnaasiumides ja ühes raamatukogus, sest selles on lugejateks erinevate põlvkondade inimesed ja kindlasti läheb ka neil vaja ELi teematikaga tutvuda;  viime info lihtsalt inimestele lähemale ja kättesaadavamaks.”

Paulus rääkis ka plaanidest, mis teoksil just 9. mail, kui peetakse üle Eesti Euroopa päeva. Sellele päevale pühendatud üritusi korraldatakse ka Jõgevamaal mitmes paigas.

Koolitusel esinesid ettekannetega  välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael, Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo assistent Kristiina Jusson, Euroopa Liidu infokeskuse juhataja Anu Nestor, Anneli Gering Tallinna Tehnikaülikooli Europe Directi Infokeskusest, teabevõrkude koordinaator Doris Lebreht ja hankespetsialist Helen Hõbemägi Euroopa Komisjoni Eesti esindusest.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev tutvustas Euroopa Liidu valdkonna töötajatele Jõgevamaad läbi legendide, ajaloosündmuste ja ajalooliste isikute ja ka tänaseid tegemisi ning tulevikuplaane.

Jaan Lukas