Pärnu linnavalitsus ootab noortelt
kodulinnateemalisi esseesid

Pärnu linnavalitsus kuulutas välja esseekonkursi “Meie homne ühine Pärnu”, millel oodatakse noori mõtlema kodulinna elukeskkonna paremaks muutmise võimalustele.

Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube teatel on noorte esseekonkurss pühendatud kodulinna 760. aastapäevale. Linn ärgitab esseekonkursiga noori mõtlema oma elukeskkonna paremaks muutmise võimalustele ja innustab kaasa rääkima demokraatlikes protsessides.

Esseekonkursil võivad osaleda kõik Pärnu linna gümnaasiumide 10.-12. klasside õpilased ja kutseharidust omandavad õpilasted ning üliõpilased.

Konkursitöö on vaba looming, mille vormi ja pealkirja valib autor ise.

„Noored pärnakad, kutsun teid osalema esseekonkursil, milles avaldatud ideedega osalete oma kodulinna tuleviku kujundamises,” märkis Pärnu abilinnapea Romek Kosenkranius. “Jääme huviga ootama teie kirjutisi, et neis sisalduvaid mõtteid üheskoos arutada ning parimaid ideid linna arenguplaanides kajastada.“

Essee esitamise viimane tähtaeg on 12. aprillil 2011. Tööd võib esitada elektroonselt aadressil virve.laube@lv.parnu.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus märksõnaga „Esseekonkurss 2011“ Pärnu linnavalitsusse aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu.

Parimate tööde autoreid tunnustatakse 26. aprillil. Konkursi lõpus toimub ühine mõttekoda teemal „Meie homne ühine Pärnu“.

Esseekonkursi tööd säilitatakse Pärnu Linnakodaniku majas. Konkursitöid on õigus kasutada kokkuleppel töö autoriga.