21. märtsini saab taotleda metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise toetust

Metsaomanikud saavad kuni 21. märtsini esitada toetuse taotluse metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ja nende alusel koostatud metsamajandamiskava eest. Taotlusvooru eelarveks on üle 287 600 euro.

Metsa inventeerimise toetust makstakse kuni 100 protsenti metsa inventeerimise kuludest, kuid mitte rohkem kui 13 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Metsa inventeerimise toetus koos metsamajandamiskava koostamisega on kuni 100 protsenti tehtud kuludest, kuid mitte rohkem kui 16 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.

Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul inventeeritava metsamaa kohta. Taotlusi saavad esitada erametsaomanikud ning neid esindavad metsaühistud.

Eelmisel aastal esitati Erametsakeskusele kokku ligi 1700 taotlust metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava toetuse saamiseks. Toetust taotleti 65 353 hektarile kogusummas 813 053 eurot.

Vajalikud dokumendid:
1) toetuse taotlemise avaldus;
2) metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse nimekiri;
3) metsamajandamiskava tiitellehe koopia juhul, kui lisaks inventeerimisele lastakse koostada ka metsamajandamisekava;
4) metsa inventeerimise või metsamajandamiskava koostamise eest väljastatud arve ärakiri ning selle tasumist tõendava dokumendi ärakiri.

Taotluse esitamine:
Soovitav on esitada taotlus läbi e-PRIA infoportaali aadressilt www.pria.ee.
Taotlust saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil siseriiklik@eramets.ee. Samuti võib taotluse saata posti teel või tuua käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50, Tallinn 10621.

Täpsem informatsioon ja vajalikud blanketid leiab Erametsakeskuse kodulehelt: http://www.eramets.ee/metsakava-toetus. Toetuse taotlemise tingimused ja nõuded taotlejale leiab erametsanduse toetuse määrusest<http://www.eramets.ee/erametsanduse-toetuste-maarus-1> ja EMK toetuste korrast<http://www.eramets.ee/emk-toetuste-kord-2011> ning juhendist toetuse taotlejale. Toetuse taotlemisel võib küsida nõu ka oma piirkonna tugiisikult või konsulendilt.

Lisainfo: Arpo Kullerkupp, SA Erametsakeskus siseriiklike toetuste üksuse juht
Tel: 683 6053, e-post: arpo.kullerkupp@eramets.ee
www.eramets.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap