Algas fotokonkurss “Meie Risti”

Käesoleval aastal korraldab Risti Rahvaselts koostöös Risti Vallavalitsusega 01.veebruarist kuni 15.oktoobrini 2011.a. fotokonkursi „Meie Risti”, mille eesmärgiks on kaasata Risti elanikke aleviku elu jäädvustamisse ning soov inspireerida kodanikke hoidma meid ümbritsevat keskkonda. Konkursil osalevatest fotodest pannakse ka kokku 2012.a. juubelikalender. Konkursi tulemused avalikustatakse Risti valla kodulehel ja valla lehes ühe nädala jooksul peale hääletamise lõppemist. Peale konkurssi toimub autasustamine ja parimatest töödest koostatakse näitus. Autasustamise ja näituse korraldamise aeg ja koht avalikustatakse koos fotokonkursi võitjate nimede väljakuulutamisega.
Konkursi eesmärkideks on anda välja kalender „MEIE RISTI 2012” ning inspireerida meid märkama ja hoidma oma kodukanti.
Oodatakse pilte, mis kujutavad kohalikke inimesi, tegevusi, sündmusi, loodust, vaatamisväärsusi, huvitavaid objekte ja kohti nii, et pilt oleks äratuntavalt Risti alevikust.
Võib esitada nii tava- kui digikaameraga pildistatud must-valgeid või värvifotosid digitaalsel kujul. Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga nii, et seda oleks võimalik hiljem vähemalt A4 formaadis välja trükkida. Üks autor võib esitada kuni 10 fotot.  
Konkursile esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust ja emotsionaalsust ning kunstlilist ja tehnilist taset, aga ka headest pildistamistavadest kinnipidamist. Arvestatakse dünaamikat, kompositsiooni ja uudsust. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, ei ole korrektselt vormistatud või kus osaleja on esitanud valeandmeid.
Fotode laekumise viimane kuupäev on 15.oktoober 2011.a.
Auhinnad – I koht – 150 eurot, II koht – 100 eurot, III koht – 75 eurot
Lisainfo Risti Vallavalitsus.
Tel. 4735054 Ülle

Share via
Copy link
Powered by Social Snap