Külauudiste lugejad eelistavad rahvusloomana mäkra

Mäger. Foto: www.pildialbum.ee

Olgugi, et viimasel ajal on aktiviseerunud siilile kui rahvusloomale poolehoidjad, näitas kylauudis.ee lugejaküsitlus, et mäkra eelistatakse siiski rohkem.

Kokku vastas küsitlusele 188 inimest, neist 43 ehk 23 protsenti otsustaks rahvuslooma valides mägra kasuks. Siili pooldajaid leidus 31 inimest ehk 16 protsenti. Ilvest, keda üks sellise perekonnanime kandja juba rahvusloomaks kutsub, soosis 10 protsenti vastanuist.

Kõige rohkem aga ehk koguni 36 protsenti küsitluses osalenuist andis teada, et nemad ei soovi rahvusloomana näha mäkra, siili, ilvest, jänest, hiirt, hunti, metskitse, kobrast, hüljest, karu, rebast, jänest, põtra ega oravat, vaid hoopis mõnda muud looma. Aga millist, sellest pole kylauudis.ee-l esialgu veel aimugi.

Kes on potentsiaalne rahvusloom mäger?

Mäger (meles meles) on keskmise koera suurune, jässaka ning eespool aheneva kehaga metsaelanik. Tema iseloomuliku välimuse (tumedam alapool ja heledam ülapool ning silmi läbiv must jutt) tõttu tunneks teda looduses ära igaüks, kes nägema juhtuks. See pole aga põrmugi lihtne – vaid videviku- ja öötundidel oma urust väljuva mägra kohtamiseks ei piisa üksnes juhusest.

Mäger on levinud peaaegu terves Euraasias. Eestis on ta sagedasem lõunaosas, Hiiumaal aga puudub hoopis. Elupaiga valikul on määravaks urgude rajamist võimaldav maapinna reljeef, asugu sobiv koht lehtmetsas, segametsas, rabasaartel või mujal. Tugevate, kaevamiseks kohastunud esikäppadega varustatud mägrad rajavad kuni kümne meetri pikkuste käikude süsteeme, millel võib olla kuni mitukümmend ava. Sageli elab ühes mägralinnakus mitu pesakonda, kes asustavad seda põlvest põlve. On kindlaks tehtud et suured, mitmekorruselised ja paljude avaustega “ehitised” võivad olla alguse saanud tuhandeid aastaid tagasi!

Mägra menüü on väga mitmekesine. Ta tuhnib mullast ja kõdust usse ning tõuke, otsib maapinnal pesitsevate lindude mune ja poegi, püüab konni ja hiiri ent ei ütle ära ka tigudest ja putukatest. Mäger sööb ka seeni, marju ning rohttaimi. Hävitades hulgaliselt metsakahjureid, toovad mägrad kasu nii metsa- kui põllumajandusele.

Talveks valmistudes kogub mäger omale naha alla suured rasvavarud, suleb uru “välisuksed” lehtede ja mullaga ning heidab talveunne. Kevadel, märtsis-aprillis, sünnib mägral 2…4 poega. Nägijaiks saavad nad kuuvanuselt, kahekuuselt hakkavad juba urust välja käima. Esimese talve veedavad koos emaga.

Varem on mägra karvu kasutatud pintslite valmistamiseks ning rasva rahvameditsiinis. Praegu on mäger looduskaitse all ning tema küttimine on keelatud.

Allikas: www.bio.edu.ee

3 thoughts on “Külauudiste lugejad eelistavad rahvusloomana mäkra”

  1. On ju olemas lisaks nimetatutele (mets)siga, nirk, kärp, euroopa naarits, nugis.
    Õnneks pole külauudis ka lõplik otsuse langetaja.

  2. Ära sa, Bla, mine rahva arvamuse vastu. Vrdl: Eesti rahvusloom – euroopa naarits, Eesti rahvusloom – siga. Aga uhkelt kõlab: Eesti rahvusloom – Mäger. R-täht keskel kõlab väga ilusasti.

  3. Vaatame võrdluseks: Eesti rahvusloom – euroopa naarits. Eesti rahvusloom – siga. Eesti rahvusloom – Mäger. Pole kahtlustki, et viimane kirjapilt on kõige kenam.

Kommenteerimine on suletud.