Valgasse kerkib moodne logistika kompetentsikeskus

Valgas plaanitakse aasta teisel poolel avada logistika kompetentsikeskus, mis hakkab ettevõtjate ja teadusasutuste vahel vahendama logistika rahvusvahelist oskusteavet ja välja töötama uusi ärimudeleid.
Sellist logistika kompetentsikeskust Eestis praegu veel pole. Nõukogu töösse plaanitakse kaasata peale Valga linna, kutseõppekeskuse ja ettevõtjate ka Tallinna tehnikakõrgkool, Tallinna sadam ja Eesti autoettevõtjate liit. Keskuse loomiseks loodetakse toetust Euroopa Liidult, vahendas “Aktuaalne Kaamera”.

Valga maavalitsuse välissuhete nõunik Rainer Kuutma ütles, et tegelikult on tegemist Valgamaa kutseõppekeskuse struktuuriüksusega.

“Mõeldud on, et ta hakkab andma logistikaalast ettevalmistust, teadmisi noortele, ümberõpet ja toob sisse ka kõrgemal tasemel logistikakompetentsi nii mujalt Eestist kui ka üle maailma,” lausus Kuutma.

Valga asukoht Eesti, Läti ja Vene raudtee ristumispaigas on üldteada, Koidula tollijaama valmimise järel kulgeb siit otsetee Venemaa ja Läti sadamate vahel. Logistikakeskus peaks näitama, kuidas anda Lõuna-Eestit läbivale kaubale lisaväärtust. Kaugem eesmärk on luua Valgas logistikapark, mis looks uusi töökohti.

Valgas plaanitakse luua ka pakendite ja kinnitusvahendite labor, mis hakkab välja töötama ja katsetama uusi, keskkonnasõbralikke pakendeid. Tallinna tehnikakõrgkooli teadlaste hinnangul on sellised kompetentsikeskused suutnud hõlmata nii eraettevõtjaid kui ka teadusasutusi.

Tallinna tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend märkis, et lisaks asukohaeelistele on vaja investeeringuid. “Ja need, vähemalt on loota, tulevad siis, kui on olemas koolitatud inimesed, koolitatud spetsialistid”.

Advisio konsultatsioonifirma esitletud tasuvusuuringust nähtub, et Eestis on vaja nii autojuhte, veokorraldajaid kui ka teisi logistikavaldkonna spetsialiste. Valgas valmivas kutseõppekeskuses plaanitakse neid hakata koolitama ka Läti jaoks.

Allikas: www.valgamaa.ee