Valga maavalitsus ja Valgamaa omavalitsuste liit ootavad ettepanekuid maakonna teenetemärkide väljaandmiseks

Valga maavalitsus ja Valgamaa omavalitsuste liit ootavad taotlusi maakonna teenetemärkide väljaandmiseks 14. veebruariks 2011. Teenetemärgid antakse kätte 22. veebruaril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimuval iseseisvuspäeva kontsertaktusel.

Valgamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa arengule. Valgamaa teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes on paistnud silma märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapimärgi ja teenetemärgiga kaasneb rahaline preemia, mis sellel aastal on vapimärgi puhul 10 000 krooni ja teenetemärgi puhul 5000 krooni.

Teenetemärkide andmise taotlusi on õigus esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.

Valgamaa vapi- ja teenetemärgi kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd on teinud OÜ Sporrong Eesti.

Taotlused palutakse esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusse (Kesk 12, 68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee) hiljemalt 14. veebruariks 2011.

Taotluse vorm, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on Valga maavalitsuse kodulehel.