Uute seadmete päev Narva ja Ida-Virumaa ettevõtjatele

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) korraldab neljapäeval, 16. detsembril Narva ja Ida-Virumaa ettevõtjatele „Uute seadmete päeva“, tutvustamaks ettevõtlusele lähemalt viimastel aastatel õppeprotsessi kaasajastamiseks hangitud seadmeid.

Narva Kutseõppekeskuse „Uute seadmete päevale“ on kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Eesti Inseneride Liidu esindajad.

Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamise“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames hangiti projektiga „Seadmed praktikabaasi uuendamiseks“ terve rida olulisi, unikaalseid ja kalleid seadmeid – kokku enam kui 15 miljoni krooni eest.

Siia hulka kuuluvad näiteks elektrijaama operaatori simulaator, elektrotehnika klassi 12 töökohta, multimeedia klassi sisustus, keevitusklassi seadmed, autoelektroonikaklassi seadmed, CNC klass (trei- ja freespingi juhtimine) jne.

Vaata lühivideosid ja fotosid Narva KÕK-i uutest seadmetest:
http://www.nvtc.ee/index.php?page=1246
Videod ja fotod on õppeülesandena valmistanud Narva KÕK-i multimeedia õpilased.

Nimetatud seadmed on võimaldanud moderniseerda õppeprotsesse järgmiste valdkondade õpetamisel: automaatika, autoremont, elektroonika, energeetika, metallitöö, multimeedia.

Päeva kava:
Neljapäeval, 16. detsembril 2010, Kreenholmi 45, Narvas:
Kell 11 – Ülevaade Narva Kutseõppekeskuse varustatusest nüüdisaegsete õppevahenditega, sh projekti „Seadmed praktikabaasi uuendamiseks“ kaudu hangitud seadmete tutvustus, Margus Ojaots, Narva Kutseõppekeskuse direktor.
12– Bussiga Kalda tänava õppehoonesse. Ringkäik.
13 – Tagasi bussiga peahoonesse.
13.15 – Ringkäik peahoone õppeklassides.
13.45 – Lõuna.
14.15 – Seminar jätkub. Arutelu Ida-Virumaa ettevõtluse ja kutsehariduse kvaliteedi  teemadel.
15.30 – Ürituse lõpp.

Osavõtuks palume ennast eelnevalt registreerida tel 356 9349, 517 2558, jelena.lohmatova@nvtc.ee .

Loetelu seadmetest, mis on hangitud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi abil, projekti „Seadmed praktikabaasi uuendamiseks“ raames:
1. Multimeedia klassi riist- ja tarkvara – (multimeedia server, -arvutid, -kõvakettad, programmid ja litsentsid).
2. Elektrijaama katlaoperaatori treeningsimulaator (MetsoDNA-tehnoloogia). Sobib nii eriala omandamiseks kui ka kvalifikatsiooni tõstmiseks (täiendõpe).
3. Anduri õpetus. Neli töölauda on lähetusanduritega, neli töölauda on kaugus- ja asendianduritega, neli töölauda jõu- ja rõhuanduritega. Kokku 12 töökohta – õpetussarjad sisaldavad kõiki tööstuses põhiliselt esinevaid andureid.
4. Proportsionaalhüdraulika – 16 töökohta.
5. Elektrotehnika ja elektroonika klass – 12 töökohta. Virtuaalne keskkond elektroonika ja elektrotehnika õpetamiseks. Iga töökoha juurde kuulub arvuti ja katsestend.
6. Keevitusklass – 20 TIG- ja MIG/MAG-tehnoloogial baseeruvat keevitusseadet (Kemppi).
7. Autoelektroonika klass. Auto sõlmede, seadmete stendid – 10 stendi.
8. CNC metallilõikepinkide klass – trei- ja freespingi juhtimine, 16 töökohta – metallilõikepingi juhtpaneel. Klassis metallilõikepingiga samasugune klaviatuur, tarkvara.
9. Vesilõikusseade. Õppe-eesmärgil kasutatav STM „ECOCUT 0615“ (4000 bar), millel on väiksem töölaud.
10. Torupainutusseade „UZMA UZH 51“.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1500 õppurit ja töötab 146 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainfo:
Jelena Lohmatova, Narva Kutseõppekeskuse arendusjuht
Tel: 5172 558; e-post: jelena.lohmatova@nvtc.ee
Riho Sügis, Narva Kutseõppekeskuse hankespetsialist
Tel: 5334 5778; riho.sugis@nvtc.ee
www.nvtc.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap