1. detsembril on Põlvamaal kodanikuühiskonna konverents

1. detsembril peetakse Põlvamaal Krootuse rahvamajas kodanikuühiskonna konverentsi.

PÄEVAKAVA:

9.30- 10 Saabumine, hommikukohv

10 – 12.30 Tervitussõnad ja ettekanded:

 • “Miks ei peaks jääma oma liistude juurde”. Riigikantselei kaasamise ja kodanikuühiskonna nõunik Hille Hinsberg räägib riigiasjade ajamise argipäevast. Kuidas kodanik saab otsustamises osaleda? Kuidas liigub info ametiasutusest kodanikuühiskonda ja vastupidi? Millised on kodanikuühiskonna arengukava suunad ja ministeeriumite plaanid lähiaastatel?
 • “Koostegemise jõud”, Eesti aasta vabatahtlik 2009 Oliver Nahkur, MTÜ Koosvmeste.
 • “Vabatahtlikuna Eestimaal – mis mind võlub?” Lauris/Joris Geurden (Belgia) ning Olivia Olmo (Prantsusmaa).

12:30 – 13:30 Energiapaus

13:30 – 16:30 “Eesti kasvuvisioon 2018” (rohkem informatsiooni leiad: www.kasvuvisioon2018.ee).

Maailmakohvikus arutakse järgmise seitsme teema-valdkonna üle:

 • majanduspoliitika (milliseid ärivaldkondi eelisarendada, kuidas riik saab vaba ettevõtlust toetada);
  roheline, säästev areng;
  välispoliitika ja -majandus, Eesti roll rahvusvahelisel areenil;
  hariduse kvaliteet ja kättesaadavus, avatus talentidele ja välistööjõule;
  valitsemine, riigihaldus;
  ühiskonna tüüp ja väärtussüsteem (kuidas toimivad suhted Eesti ühiskonnas eraisikute, ettevõtete ja valitsuse vahel; hoiakud erinevate Eestis elavate vähemuste ja sisserändajate suhtes);
  sotsiaalsüsteem (keda ja kuidas on ühiskonnas vaja toetada, inimeste elukvaliteet).

Juhib: Hille Hinsberg

16:30- 17:30 Põlvamaa vabatahtlike tunnustamine, tänulaud

Konverentsil osalemine on tasuta. Registreerimine toimub aadressil pak@polvamaa.ee ja kestab kuni 29. novembrini.
Programm täieneb jooksvalt ja korraldajad jätavad omale õiguse teha vajalikke muudatusi.

Konverentsi korraldamist toetavad: Kodanikeühiskonna Sihtkapital, Põlva maavalitsus. Põlvamaa kodanikuühiskonna konverentsi üks osa koosneb avalikust loengust, mis toimub Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes 2008-2012” raames.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap