Lasva valla arengukava arutelud

Lasva vallas toimuvad kahe nädala jooksul arengukava eelnõu avalikud arutelud. Arutelud  toimuvad:

Otsa raamatukogus 30.11.2010.a kell 17.00;

Kääpa raamatukogus 01.12.2010.a kell 17.00;

Tsolgo rahvamajas 02.12.2010.a kell 17.00;

Lasva rahvamajas 03.12.2010.a kell 18.00.

Arengukava eelnõuga on võimalik tutvuda  22.11.2010 kuni 03.12.2010 valla kodulehte külastades ja valla raamatukogudes (Tsolgo, Kääpa, Lasva, Otsa).

Avalike arutelude käigus on võimalik teha ettepanekuid. Peale avalikke arutelusid vaadatakse kõik esitatud ettepanekud läbi, tehakse eelnõus vajalikud muudatused ning suunatakse eelnõu avalikule väljapanekule.

Arengukava on koostatud koostöös vallaelanikega ja vallas tegutsevate asutustega, kes oma ettepanekuid esitasid ning arengukava eesmärgiks on valla terviklik ja harmooniline arendamine, investeerimiskeskkonna atraktiivsemaks muutmine, jätkusuutliku elukeskkonna ja majanduse tagamine, arvestades ajaloolisi ja geograafilisi tingimusi ning kultuuripärandit.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap