Sõru muuseum pannakse kinni

Emmaste vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku lõpetada Sõru muuseumi tegevus ja plaanib selle Sõru külaseltsi kasutusse anda, kirjutab Hiiu Nädal.

„Emmaste vallavalitsus teeb ettepaneku likvideerida muuseum, kuna finantsolukorra tõttu pole vald suuteline muuseumi ülal pidama,” tutvustas volikogu esimees Avo Kail vallavalitsuse istungil sündinud ettepanekut.

Tänavu on valla eelarves muuseumi tarvis 292 500 krooni, millest personalikulud on 221 000 krooni. „Tulud on siiani 14 165 krooni,” avas Kail muuseumi rahalist seisu. „Samuti on märgata, et inimestel on huvi muuseumis korraldatavate näituste vastu ainult suvekuudel.”

Kuna muuseumi personalikulud vähenevad direktori vallandamise järel nullini, hoitakse aasta lõpuks kokku 15 295 krooni.

Kail lisas, et kuna tegu on valla allasutusega, jääb muuseumi vara valla bilanssi. „Hoonet pakutakse Sõru külaseltsile tasuta kasutamiseks, et arendada kultuurilist ühistegevust,” lausus ta.

Muuseumi eksponaadid tahab vald üle anda mõnele teisele muuseumile.