Rakvere kutsub Rakvere Vabadussõja mälestussamba taasavamise mälestusi kirja panema

Rakveres Vabadussõja mälestussamba taasavamisest möödub tänavu 20 aastat, selle ajaloolise sündmuse tähistamiseks korraldab Rakvere linn 30. augustil Ausambamäel mälestusmiitingu ning avab Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Vabadussõja ausamba taastamise lugu jutustava näituse.

Ausamba taastamise lugu jutustaval näitusel saab näha ausamba projekti materjale, kohalikke ajalehti, linnavalitsuse protokolle, Memento Rakvere Ühingu asjakohaseid materjale ja muud huvipakkuvat materjali. „Kutsume üles inimesi kirja panema oma meenutusi samba taastamise aegadest, jagama meiega oma fotosid, mälestusi, kirjutisi, säilinud dokumente, helindeid jmt sellest ajast,“ lausus Rakvere linnapea Andres Jaadla.

Andres Jaadla sõnul koguti Rakveres 20 aastat tagasi valminud Vabadussõja ausamba taastamiseks raha annetustest, taastamistöid toetasid arvukad asutused ja organisatsioonid. „Võib-olla leidub meie seas inimesi, kes mäletavad seda ajaloolist sündmust. Ehk on kellelgi veel alles Vabadussamba kujutisega 5-rublased meenekaardid, mis ausamba taastamiseks toetuseks müüki paisati,“ lisas Jaadla.

Vajadusel teeb linnavalitsus materjalidest koopiad, materjalid tagastatakse. Teie materjalid on oodatud Rakvere Linnavalitsusse postiaadressil: Tallinna 5, 44306 Rakvere või e-posti aadressil: sven.kesler@rakvere.ee, tel 322 5822