Pärnumaa ootab kandidaate kultuuriauhindadele ja spordistipendiumile

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab (POL) kandidaate Pärnumaa aasta kultuuriauhindadele alljärgnevates kategooriates.

AASTA TEGUTSEJA – inimene vői organisatsioon, kes aktiivselt tegutseb kultuurivaldkonnas, kelle tegevus ei paista otseselt silma kultuuritarbijale, kuid kes on kaasa aidanud mitmete kultuurisündmuste kordaminekule.

AASTA ÜLLATAJA – inimene vői organisatsioon, kes on ilmestanud kultuurivaldkonda millegi uue, huvitava vői tavapäratuga ning mis on tekitanud üllatusmomenti ja äratanud huvi.

AASTA TOETAJA – inimene, ettevőte vői organisatsioon, kes on panustanud toodete vői teenustega, rahaliselt vői muul moel, kultuurisündmuste, kultuuriasutuste vői kultuuriga tegelevate inimeste heaks.

Taotlus kultuuriauhinnale esitada vabas vormis, mis sisaldab kandidaadi nime, tema tegevuste kirjeldust, pőhjendust ning kandidaadi ja tema esitaja kontaktandmeid.

Taotlused saata e-postil: pol@pol.parnumaa.ee hiljemalt 7. detsembriks 2011 kella 12-ks.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) ootab spordistipendiumi kandidaate. POL spordistipendium on asutatud eesmärgiga tunnustada ja toetada edukate ja lootustandvate noorsportlaste ettevalmistust.

Täpsem info: Spordistipendiumi statuut