Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts

Ajakirjandust on viimasel ajal palju kritiseeritud. Eestis on seda teinud näiteks poliitikud eesotsas presidendiga, aga ka ärimehed ja teised ühiskonnas olulised inimesed. Ehkki kohati liialdatud, on selline kriitika märk ühiskondlikust ootusest muutuste järele traditsioonilises ajakirjanduspildis.

Üks võimalus muutuda on liikuda eemale praeguste turgu valitsevate suurte meediaorganisatsioonide ärimudelist, kus ajakirjandust nähakse kahjuks sageli vaid vahendina teenida rohkem raha lugejate arvu või klikkide hulga müümise pealt reklaamiklientidele. Traditsiooniline ajakirjandus on paljuski muutunud puhtalt äriks, kaotades sellega suuresti oma algse ühiskondliku rolli ja missiooni.

Osalusajakirjanduse esiletõus on seega aja märk. Ühelt poolt toetab seda ka uute tehniliste vahendite teke ja areng, mis muudavad üha suuremal hulgal kodanikel oma sõnumite avaliku edastamise lihtsamaks ja odavamaks kui varem.

Teiselt poolt on see just tagasipöördumine nende kunagiste väärtuste ja ideaalide juurde, mida esindasid Eesti ajakirjanduse ajaloos näiteks Johann Voldemar Jannsen, Carl Robert Jakobson ja Jaan Tõnisson. See on ettekujutus ajakirjandusest kui valgustajast, teenäitajast, rahva teenijast, mitte niivõrd ärist.

Väga lihtsalt öeldes tähendab kodanikuajakirjandus meie jaoks, et 1) see sünnib väljaspool suuri ärilisi meediaettevõtteid; 2) selle loojad on inimesed, kes ei ole niisuguste meediaettevõtete palgal ja 3) seda tehakse eelkõige kodanike, kogukondade ja ühiskonna jaoks, mitte esmajärjekorras ärilistel eesmärkidel. Mis ei välista, et selline tegevus osutub tasuvaks, eriti pikaajalises plaanis.

Samas räägime ikka ajakirjandusest, mitte mingist anonüümsest või toimetamata jamast, mida vahel on ka uue ajastu kodanikuajakirjanduseks peetud.

Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts on kodanike loodud mittetulundusühing, mis soovib mitmekesistada Eesti ja eriti Lõuna-Eesti meediapilti uute väljunditega, pakkudes kodanikele nii ajakirjanduse üle arutlemise võimalusi kui ka mitmesugust ajakirjanduslikku materjali. Võimalik, et siit sünnib ka mõni uus väljaanne. Seda siis, kui selgub, et on piisavalt nõudlust ja toetuspinda.