AVINURME VAATAMISVÄÄRSUSED TÄIENESID JÕGEVA AASTA KÜLA RATTAGA

Avinurme piirkonna külaelu edendajad Jõgevamaa Aasta Küla tähise juures. Foto: Avinurme Külavanemate Koda

Mustvee vallas Avinurmes hakkavad silma kitsarööpmeline muuseumrong, kirik, Puiduait, kultuurikeskus, koolimaja. Nüüd lisandub vaatamisväärtustele hiljuti paigaldatud rattakujuline kultuurilooline märgis, millega jäädvustatud Avinurme valimine Jõgevamaa Aasta külaks 2020.

Avinurme Külavanemate Koja eestvedaja Kaja Leeben peab selle piirkonna tugevamaks küljeks koostöövalmidust. „Siiski on aga igal külal omapära ja oma asi ajada,” ütles Leeben. „Vadil on endine koolimaja renoveeritud külamajaks, Jõekäärus paikneb toidutare külaplatsiga. Kohaliku külaseltsi eestvedamisel korrastatakse ka ajaloohõngulist Piilsi koolimaja, uuritakse nüüdseks administratiivsest jaotusest kadunud külade minevikku, korraldatakse loodusmatku. Palamusel toimunud tunnustamisõhtul võttis Piilsi külaselts vastu Jõgevamaa tervistedendava organisatsiooni aunimetuse.

Ulvi küla traditsioonilisteks sündmusteks on piirkonna suvelõpupidu teatrietendusega. Siin toimetab Ulvi Küla nõukogu. Laekannu küla on taas ärganud küla, kuhu on elujaksu toonud uuselanike ja põliselanike hea koostöösuhe ja nutikad algatused.

Adraku külas on teeliste peatuspaik külaplatsil ja püstkojas, iga külasse sündinud laps saab kingituseks õunapuu.

Paadenurme külas on kümnest elanikust viis ettevõtjat. Siin külas pakutakse piirkonna maitsvaid elamusi. Ka Maetsma külas hoogustuvad pärast teatud pausi kogukonna asjaajamised. Uued elanikud on külaettevõtmistes asunud agaralt kaasa lööma. Kiisas korraldatakse pillimeeste kokkutulekuid,” rääkis ta. „Nii me elame, kasvame ja parandame maailma,” võttis Kaja Leeben kokku Avinurme kandi vaimu.

Austus kadunud küladele

Ulvi külaelu eestvedaja ja Ulvi Naisteühenduse juhatuse liige Anu Tooming avaldas Külauudistele arvamust, et Aasta Küla märgis Avinurmes püüab pilke ja küsimusi, mis toimub ka ümbruskonna külades? Annab võimaluse tutvustada ümbruskonna külasid nii kohalikele kui turistidele. Aasta pärast oleme võtnud plaani ue teadetetahvli ehitamise ja paigaldamise, lastele korvpalliplatsi ja “kadunud külade” tähise paigaldamise. Kui piirangud lubavad, teeme väikese jaanilõkke ja traditsioonilise suvelõpupeo,” ütles ta.

„Meie Avinurme piirkonna külade omavaheline koostöö on väga hea, oleme teinud ühiseid projekte, võimalusel püüame käia alati ka teiste külade üritustel. Kõige tihedam koostöö on Ulvi külal Adraku, Kõrvemetsa ja Laekannu küladega. Suurem ülevaade meie ühistest tegemistest on näha Avinurme Külavanemate Koja fb lehel,” selgitas Tooming.

Tervitas Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Jõgevamaa Aasta Küla märgise avamise puhul saabus Avinurme mitmeid tervitusi. Üks põhjalikumaid ja südamlikumaid tuli Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse nimel ja Jõgevamaa Aasta küla 2018 Sadala külade piirkonna eestvedajalt Sadala Külade Seltsi esimees Pille Tuttilt. Selles pöördumises on toonitatud: „Hoiame oma maad, riiki, rahvast, kultuuri ja peresid. Meenutame ja mälestame neid inimesi, kes meie hulgast lahkunud. Oleme uhked oma külade ajalooliste juurte ja pärandi üle, me tahame ja oskame seda hoida. Soovime julgelt oma peaga mõtlemist, see on väga tarvilik, kui otsused puudutavad kohalikku elu, Sinu küla elu. Kuni su küla elab, elad Sina ka…

Meil kõigil on oma tee, kellel pikem, kelle lühem, kellel sirgem, kellel käänulisem. Üksi jõuame ehk kiiremini, aga mitmekesi jõuame kaugemale. Kevadsoojad tervitused tänasesse päeva, mil te ühiselt panete paika teie väärikaid tegemisi tõestava kingituse, Jõgevamaa 2020 Aasta küla Ratta, sümboli ühtsusest, liikumisest, edasiviivast ja kaasavast jõust. Ikka edu! Rahu ja rõõmu teie küladesse! Olge hoitud!”

Paikonna elu suunajat ja edendajat Avinurme Külavanemate kodu juhtis pikka aega väärikas sädeinimene Krista Pedak, kes lööb kogukonnaelus kaasa praegugi. Koja juhi ameti andis ta edasi noorema põlvkonna esindajale Kaja Leebenile.

Jaan Lukas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap