Pärnus toimub pulmapärimuse seminar

16. ja 17. detsembril toimub Pärnu Nooruse Majas praktiline pulmapärimuse seminar, kus jagatakse teadmisi Eesti piirkondade rikkalikust pulmakombestiku varasalvest.

Pulmapärimus
Pulmapärimus

Seminaril on ettekanded pärimuslikest pulmakommetest, läbi viidavatest rituaalidest, korraldamise kogemustest ja paljudel teistel haakuvatel teemadel.

Toimuvad ka arutlusringid päevakohastel pärimuslike pulmadega seotud teemadel. Seminaril kajastatakse hetkel läbiviidava üle-eestilise pärimuspulmade uurimise seniseid tulemusi.

Seminari korraldab Eesti Folkloorinõukogu pulmapärimuse töögrupp. Töörühma juhib Liis Burk, kes on tegutsenud pulmakorraldajana ja uurinud oma magistritöö raames vanemaid pulmakombeid Kuusalu kihelkonnas Harjumaal. Samuti korraldanud mitmeid pärimuslikke pulmi või neis osalenud.

Seminarile oodatakse osalema kõiki, nii korraldajaid, huvilisi kui ka teisi, keda pulmadega seonduvad teemad puudutavad.

Seni on valdav kuulajaskond moodustunud pulmakorraldajatest endist. „Rõõmuga leiame enda ridadest aga aina rohkem inimesi, keda vanemad pulmakombed ka lihtsalt oma tavategemiste kõrvalt puudutavad. Alati polegi oluline, et peaks hakkama siis ise pulmi korraldama. Siinkohal on võimalus ka tulla oma silmaringi laiendama ning sellise uhke sündmuse, nagu pulmade, kommete osas rõõmu jagama,“ ütles Burk.

Tutvu pulmapärimuse seminari kavaga ja tule osalema.

Pulmapärimuse seminari korraldab Eesti Folkloorinõukogu pulmapärimuse töörühm. Seminar toimub viiendat korda. Eesti Folkloorinõukogu (EFN) on valdkondliku keskseltsina folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

Annela Laaneots
Eesti Folkloorinõukogu teabejuht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap