Sindi linnavalitsuse viiest taotlusest realiseerub tänavu sügisel osaliselt kaks mahukat projekti

Järgides 2015. a mais siseministri käskkirjaga kinnitatud „Linnapiirkondade tegevuskavade koostamise protseduurid“ projektiettepanekut esitas Sindi linnavalitsus vähem kui kuu aega hiljem viis taotlust: uute kergliiklusteede rajamiseks ja vanade renoveerimiseks, lasteaiakohtade lisandumiseks, lastehoiu avamiseks ning koolimaja esise väljaku välja ehitamiseks.

Lõik uut kergliiklusteed Sindi linna roheluse keskel Foto Urmas Saard
Lõik uut kergliiklusteed Sindi linna roheluse keskel. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Kripeldama jäi vaid Raudtee tänava tee[/pullquote]Projektitaotluste läbi vaatamiseks moodustatud kohalike omavalitsuste esindajatest koosnevasse komisjoni kuulusid tookord Audru, Paikuse, Sauga, Tahkuranna vald ning Pärnu ja Sindi linn. Sindi viiest taotlusest ei pääsenud Pärnust edasi lastehoid ja kooli esine väljak. Lasteaiakohtade taotluses peeti silmas Pärnus Raja lasteaia ehitamises osalemist. Pärnu linna ehitatav lasteaed peaks plaanide kohaselt valmis olema 2020. a juulis. Kokku osaleb Tori vald rajatava lasteaia rahastamises 50 koha jagu.

Sintlased pidid leppima koolimaja esise väljaku projektitaotlusest välja jäämisega, sest väikelinnal tuli eelistuste järjestuses võistelda Pärnu Rüütli platsiga, mis riigi sünnilinnas tänavu suvel uuenduskuuri läbis.

Päris muutusteta ei jää õnneks ka Sindi koolimaja esine väljak, mis on saanud uue asfaltbetoonkatte. Jõudumööda on silmapaistva arhitektuuriga haridusasutuse paraadpoolt ja väljakut korrastanud Sindi gümnaasium oma jõududega.

Atraktiivsust lisab väljakule loodetavasti peatselt avatav Julius Friedrich Seljamaa büst. Millal ja kas realiseerub väljaku kujundus sellisena nagu seda on kavandanud eskiisprojektiga H. Teerni, T. Pärnaste ja K. Vinkman Kunsti ja Disainigrupist, on hetkel lahtine.

″ Kokku rajatakse ligi viis kilomeetrit uusi teid ning renoveeritakse umbes kaks kilomeetrit vanu

2015. a projektitaotlust lugedes selgub, et Sindi linnale mitte kuuluvate maade omanikega pole saadud maaeralduste osas kokkuleppele. Nii on uute teede rajamisel kasutatud valdavalt kas Sindi linnale kuuluvat maad või läbitud munitsipaliseerimata riigi maid. Eraomandite läbimine on jäänud minimaalseks. Kokkupuude eramaadega on kõigest 260 m pikkuselt.

Üks esimesi plaane, kuidas Sindi kergliiklusteede võrk välja näeks Tehtud 19 detsembril 2014
Üks esimesi plaane, kuidas Sindi kergliiklusteede võrk välja näeks. Tehtud 19. detsembril 2014

Osaliselt oli Sindi linnal olemas tehniline projekt „Sindi linnas Pärnu maantee äärse kergliiklustee ehituse, bussipeatuste ooteplatvormide ja Pärnu mnt osalise rekonstrueerimise projekt“, mis nägi ette uue bussipeatuse ehitamist Kirikupargi kohal, Pärnu mnt ja Jaama tänava ristmikul, aga see on praegusest tegemisest välja jäetud. Välja on jäänud praegu ka Viira suunalise tee ehitus, mis esialgsete plaanide kohaselt oli mõeldud valmima just esmajärjekorras. Kui plaanide koostamise ajal oleks tee viinud Sindi-Tori valla piirini, siis nüüd tuleks tee rajada vähemalt Paide maanteeni välja.

Kokku rajatakse ligi viis kilomeetrit uusi teid ning renoveeritakse umbes kaks kilomeetrit vanu. Viie kilomeetri hulgas on arvestatud ka Viira teed, mida praegu ei tule.

„Mul on siiralt hea meel, et Sindi saab kergliiklusteede võrgustiku nii, nagu see 2014. a planeeritud sai. Mäletan planeerimise ajast, kui paljundasime alguses mustvalgeid Sindi linna kaarte ja nende peale abilinnapea Rein Arikoga eri värvi vildikatega plaane joonistasime. Iga joone puhul sai ennast konkreetsesse kohta ettekujutatud ja mõttes jalgrattaga mööda olematuid teid sõita. Kripeldama jäi vaid Raudtee tänava tee, mis jääb tänava ja majade vahele, see oli plaanis linna rahadega ära teha,“ meenutab endine Sindi linnapea Marko Šorin.

Enne käesoleva aasta suurt tegemist ehitas Sindi linn viimati 2014. a 1,9 km pikkuse kergliiklusteelõigu. Toona rahastati projekti EASi toetuse ja Sindi linna eelarve vahenditega.

Urmas Saard

Samal teemal:

Kergliiklusteede ehitamine Sindi linnas Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindis on käsil ulatuslik kergliiklusteede ehitamine

Share via
Copy link
Powered by Social Snap