Major Kristian Kivimäe asus Kaitseliidu Pärnumaa malevat juhtima

Täna toimus Pärnu raekoja saalis pidulik sõjaväeline rituaal, mille käigus senine Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil andis maleva lipu üle major Kristian Kivimäele, kes jätkab oma eelkäijate eeskujul uute ülesannete täitmist.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan Eduard Kakko,  kolonelleitnant Tõnu Miil ja major Kristian Kivimäe Foto Urmas Saard
Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan Eduard Kakko, kolonelleitnant Tõnu Miil ja major Kristian Kivimäe. Foto: Urmas Saard

Tähtsa toimingu tunnistajatena olid kohal ka varajasemad Pärnumaa maleva pealikud Mehis Born, Erik Reinhold, Kalle Ojaste, Tiit Tammela ja Peeter Müürsoo. Juhtimise üleandmise tseremoonial viibisid Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, malevkondade pealikud, maleva palgaline koosseis, kaitseliitlased ja maleva koostööpartnerid.

[pullquote]Kivimäe poole pöördudes hindas Kiili tema väga rahulikku ja kindlat meelt[/pullquote]Kiili sõnul tuleb sõjaväelaste pidevat ümberpaigutumist pidada loomulikuks teenistuskäiguks. Kaitseliidu ülema arvates jääb tänavune maleva pealiku vahetus ainsaks. Neli ja pool aastat Pärnu malevat juhtinud Miil suundub teadmiste täiendamisele Balti kaitsekolledžisse.

Eelmise aasta ohvitseri konkursil ergutuspreemia pälvinud major Kivimäe on olnud Pärnumaa malevas vabatahtlikuna tegev alates aastast 1995, kuid sõjaväeliste kogemuste omandamiseks alustas ta kaitseväe ajateenistusega kolm aastat varem Viru pataljonis ja jätkas üleajateenijana Kalevi üksikjalaväepataljonis. Pärnumaa malevasse tuli Kivimäe instruktoriks 2006. aastal ja 2008 jätkas juba väljaõppeülemana. 2011. aastal määrati ta Saaremaa maleva staabiülemaks, kuid 2014 naases tagasi Pärnumaa malevasse, et asuda staabiülema kohustuste täitmisele. Mullu teenis Kivimäe veebruarist augustini välismissioonil Malis.

Tänane pidulik toiming algas Eesti hümni laulmisega, mida saatis viiulil rahvamuusik Olavi Kõrre. Seejärel istusid pika laua äärde Kiili, tema paremale käele Miil ja vasemale poole Kivimäe. Kolm meest kirjutasid alla kolmes eksemplaris koostatud Pärnumaa maleva üleandmise vastuvõtmise aktile. Siis saabus päeva kõige pidulikum hetk. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili võttis Miililt vastu Pärnumaa maleva lipu ja andis selle üle Kivimäele.

[pullquote]Tuleb au sees hoida isamaad ja isamaalisi väärtuseid: emakeelt, meie hümni ja teisi sümboleid[/pullquote]„Edasi õppima suunataksegi need inimesed, kelles nähakse võimekust anda meie organisatsioonile suuremat panust. Meil on Miilile pärast õpingute lõpetamist suured lootused,“ kõneles Kiili. „Tunda neid põhiväärtuseid, mis on meie põhiseadusesse kirja pandud. Tuleb au sees hoida isamaad ja isamaalisi väärtuseid: emakeelt, meie hümni ja teisi sümboleid.“ rõhutas Kiili kõige olulisemaid väärtuseid, millest juhinduda. „Mind valdavad kahesugused tunded. Kahju, et sa lähed. Aga hea meel, et saab jätkuvalt kasutada sinu potentsiaali. Saab anda uusi perspektiive ja rakendada sinu andeid nii riigikaitses kui ka laiemalt.“

Kiili kinkis oma sõnavõtu järel Miilile mälestuseks sepistatud noa. Miil ütles, et Kaitseliitu kutsus teda 11 aastat tagasi eelmine Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste. Siis ei teadnud Miil veel Kaitseliidust midagi muud, kui sellise organisatsiooni olemasolu.

Kivimäe poole pöördudes hindas Kiili tema väga rahulikku ja kindlat meelt. Kivimäele langes ka au võtta vastu ülisuur uus Pärnumaa maleva vapp, mille kuldse kilbi keskmes kujutatakse Pärnumaa vapikaru. Vapp sümboliseerib saja aasta vanust organisatsiooni.

Miil saadeti Pärnust õpingutele paljude heade soovide ja rohkete mälestuskingitustega. Otsa tegi lahti Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja viimasena soovis Taevaisa õnnistusi Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan Eduard Kakko.

Tiina Tojak, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu tegevdirektor, soovis seista kõigi seniste Pärnumaa maleva pealikega ühisel pildil, sest pea 25 aasta jooksul on ta oma töös kogenud erakordset Kaitseliidu Pärnumaa maleva abi? Ajaloohuvilistele teadmiseks, et maleva päälikest puudusid Lembit Mägedi, kes on meie hulgast lahkunud ja Hannes Toomsalu, kes ei viibinud tollel päeval kohal. Ka MTÜ Eesti Lipu Selts on tänulik Kaitseliidu Pärnumaa malevale, kellega toimiv hea koostöö kestab juba kümmekond aastat.

Ja siis paluti kõik kutsutud kõrvalruumi, kus Kadi Söögituba oli katnud eeskujuliku kujundusega rikkaliku suupistete laua, millel olevad hõrgutised kippusid külaliste sõnul keelt alla viima.

Urmas Saard