Tori vallavanemaks valiti Lauri Luur

Tori volikogu liikme Marko Šorini sõnul tekkis eilsel volikogu istungil pretsedenditu juhtum, kus volikogu kinnitas ametisse vallavanema ja lisaks kuueliikmelise vallavalitsuse, ilma neile töötasusid määramata.

Lauri Luur, Tori vallavanem Foto Urmas Saard
Lauri Luur, Tori vallavanem. Foto: Urmas Saard

Vaatamata volikogu liikme püüdlustele saada siiski teada kui suurt palka nimetatud ametnikud saama hakkavad, jäi oluline küsimus Ares vastuseta ja volikogu töötas kolme tunni kestel vastavalt ettevalmistatud kavale.

Tori vallavanemaks valiti Are viimane vallavolikogu esimees ja valimisliidu Uus Koduvald esinumber Lauri Luur, sest nii nägi ette valimistel kahe enim mandaate kogunud valimisliitude vaheline koalitsioonilepe. Tema poolt andis 23-liikmelises volikogus oma hääle 14 rahva esindajat, vastu oli neli. Kehtetuks osutus viis sedelit.

Luur kuulub alates 2014. a jaanuarist Erakonda Isamaa ja Res Publica Liit. Septembrist 2015 asus ta juhtima Pärnumaa Omavalitsuste Liitu. Luur on olnud alates aastast 2011 Are vallavanem, kuid enne seda töötas neli aastat abivallavanemana. Ühtlasi on ta olnud kuni tänaseni seotud ka ettevõtlusega. Ta on õppinud Tihemetsa Tehnikumis ja lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži majandusteaduste õppekava. Huvialadena nimetab ta kalapüüki, jahindust, palkhoonete taastamist. Luur on abielus.

Ametisse kinnitati ka vallavalitsuse liikmed. Palgaliste abivallavanematena asuvad tööle Signe Rõngas arengu osas, Jana Malõh hariduse ja kultuuri valdkonnas, Priit Ruut sotsiaal küsimustes. Lisaks mittepalgalised vallavalitsuse liikmed Jüri Puust, Raigo Paulberg ja Kaie Toobal.

Samuti valiti volikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed. Hariduskomisjoni esimees on Kandela Õun, aseesimees Mihkel Kalamees. Kultuurikomisjoni esimees on Mart Ruumet, aseesimees Ants Lopsik. Majanduskomisjoni esimees on Jaan Kägu, aseesimees Andres Mõis. Arengukomisjoni esimees on Elis Vahemets, aseesimees Margo Põbo. Sotsiaalkomisjoni esimees on Gerli Mets, aseesimees Kaire Kangur. Keskkonnakomisjoni esimees on Kalev Kiisk, aseesimees Toomas Kandima.

Viimaks toimus esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule.

Esimesel istungil, 16. novembril, valiti Sindi linna, Tori, Sauga ja Are valdade ühendamisel moodustatud Tori valla volikogu esimeheks Enn Kuslap, kes pääses volikokku asendusliikmena. Volikogu aseesimeheks valiti Koduvalla Volikogu nimekirjas hea tulemuse saanud Kalev Kiisk.

Järgmise volikogu istungi toimumise kohaks on Sindi.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap