Annely Akkermann: Pärnu vajab kaasaegset halli ja galeriidega turgu

Tänasel Pärnu volikogu istungil tegi Annely Akkermann IRL fraktsiooni nimel ettepaneku Pärnusse linnaturu rajamiseks.

Hääbuv Pärnu Vana turg vajab linnasüdames uut asukohta Foto Urmas Saard
Hääbuv Pärnu Vana turg vajab linnasüdames uut asukohta. Foto: Urmas Saard

Annely Akkermann nimetas volikogu ees peetud kõnes turgu ettevõtlusvabaduse sümboliks nii praktikas kui teoorias. Ta meenutas, et 18. sajandil lõi šoti filosoof Adam Smith kontseptsiooniga vabast turust kaasaegse majandusteaduse.

„Tänapäeval vajavad mikro- ja väikeettevõtjad, kes ei suuda oma mahtudega mitte kunagi sisse murda kaubanduskettidesse, just nimelt seda ühte meetrit pinda võib olla ühel hommikul nädalas.“ Ta leiab, et sedamööda kuidas kaubandusketid ja –keskused muutuvad suuremaks ning kaubad sarnasemaks nii Londonis, Tallinnas kui ka Pärnus, kasvab vajadus linnadel luua kauplemistingimusi kohalikele väikeettevõtetele.

Euroopa Liidul on ulatuslik väikeettevõtluspoliitika koos paljude erinevate toetustega eeskätt ettevõtluse mitmekesistamiseks. „Loodusteadlased ütlevad, et mitmekesisemad populatsioonid on elujõulisemad ning liikide kaitseks seatakse sisse Punane raamat ja ulatuslikud kaitsealad. Ühiskonnateadlased väldivad monofunktsionaalsete, üht liiki ettevõtetega asulate tekkimist, mille elujõulisus kahaneb kiiresti, kui maailmaturul tekivad hinnamuutused. Selle näiteks on viimaste kuude suurkoondamised Ida-Virumaal.“

Viimasel kuul on saanud teatavaks Pärnu turu omaniku soov oma kinnistut ümber kujundada kaubandusekeskuseks. Kõneleja nägemuses ei ole Pärnu turu puhul Rimi toidupood mitte ostjaid ligitõmbav ankur, vaid väikeste toidutootjate ja väikekauplejate konkurent, kellega edukaks võistlemiseks ei ole neil mittemingisugust eduvõimalust ja tõele näkku vaadates on Rimi rajamine Vana turu lõpu algus. „Linnarahva huvid on teistsugused ja meie, linnavolikogu liikmed, peame eelkõige neid silmas pidama.“

Vilkaid turge ei näe kaubanduskeskuste tagahoovides. Väikeettevõtjate turud asuvad linnasüdametes, kirikute ja raekodade ees. „Pärnu ettevõtjad ja väiketootjad, aiapidajad ja toiduostjad, vajavad oma linna turgu täpselt sama palju, kui sportlased vajavad jooksuradu ja haiged haiglat. Pärnu linn vajab kaasaegset halli ja galeriidega turgu.“ ütles Akkermann ja tema juhitava fraktsiooni arvates on kõige sobivam asukoht selleks Jakobsoni park, mille hoonestamisest ammu räägitud. Selles asukohas tõmbaks turg elu tagasi Rüütli ja Kuninga tänavale. Fraktsiooni nimel tegi ta ettepaneku lisada linnavolikogu järgmise, 21. aprillil toimuva istungi päevakorda punkt Pärnu Linnaturu rajamisest. Tuleks määratleda turu asukoht, rajamiseks vajalike planeeringute, investeeringute ajakava ja maht.

Urmas Saard

Samal teemal:

Riigikogu hoone Foto Urmas Saard

 

 

Pärnu turu alles jäämiseks küsitakse abi pealinnast

 

Pärnu Keskraamatukogu vallikraavi poolt vaadatuna Foto Urmas Saard

 

 

Rahulolematus Pärnu Vanal turul toimuvate muudatuste suhtes ei näi raugevat

 

Pärnu Vana turg Foto Urmas Saard

 

 

Rahvakoosolek Pärnu Vana turu kaitseks

Share via
Copy link
Powered by Social Snap