Urmas Mägi kiitis ja manitses minister Liisa Oviiri

Täna pärastlõunal külastas Sindit ettevõtlusminister Liisa Oviir, keda saatis nõunik Mailis Alti. Kohaliku ettevõtte külastus toimus Fein-Elast Estonias, kus peale tootmisega tutvumise ringkäiku istuti ümarlauda arutamaks valdkonnaga seotud rõõme ja muresid.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir Fein-Elast Estonias Foto Viktor Kaarneem
Ettevõtlusminister Liisa Oviir Fein-Elast Estonias. Foto: Viktor Kaarneem

Ümarlauas kohtusid veel Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi ja arengutalituse juhataja Urmas Kase, Sindi linnapea Marko Šorin, PEAK-i juht Teet Kurs, Kaubandus- ja Tööstuskoja Pärnu filiaalist Toomas Kuuda. Aga ka ettevõtjatest Estonia Spa nõukogu esimees Virve Pichen ja DTZ Kinnisvaraekspert juhatuse liige Peeter Prisk.

Võõrustajaks oli Fein-Elast Estonia juht Urmas Mägi, kelle eestvedamisel võeti kohe jutuks riigi poolne Eesti tööstuspoliitika välja töötamine. Tööstusettevõtte juhina jätkus Mägil ministrile sellise alusdokumendi välja töötamise eest kiitust, kuid samas luges peale ka manitsussõnu, et tulemas ei oleks norme, mis bürokraatiat tööstusvaldkonnas veel suurendaks.

Teiseks aruteluteemaks tõstatus tööjõu ettevalmistamine Eesti haridussüsteemis. Muret tunti, et õppekavade väljatöötamisest vastuvõtmiseni võtab tavaliselt nii kaua aega, et ettevõtjad on pidanud selleks ajaks oma vajadused ise lahendama ja nii jääb riiklik haridussüsteem nende jaoks juba hiljaks.

Lauas sündinud ideena arutati riigireformi käigus tekkida võivat võimekust, et tulevikus hakataks kutseharidust pakkuma omavalitsustasandil. Minister tõi välja ka aspekti, et haldusreformi tulemusena tuleb tööjõuturule juurde vajalikke inimesi, kellel oleks ettevõtlusele omajagu juurde anda.

Limiteeritud aja nappuses jõuti vaid lühidalt markeerida muret Sindi vana vabriku teemal. Marko Šorin rõhutas, et Sindi kunagised tehasehooned ei ole üksnes osa Sindi linna ajaloost, vaid ühtlasi ka väga tähenduslik osa Eesti tööstuse ajaloost. Linnapea hinnangul võiks siinkohal oodata ka riigipoolset tuge, et säiliksid väärikad ajaloomälestised ning kaoks oht praegu tegutsevate ettevõtete laiendamise plaanidele.

Urmas Saard