Valmis ülevaade Järvamaa noorsootöö hetkeseisust

Järva Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonnal valmis ülevaade Järvamaa noorsootöö hetkeseisus.

Andmeid on kogutud ajavahemikus 1.november 2012 – 19. veebruar 2013. Ülevaatesse on koondatud andmed noortekeskuste, noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide, noorte kaasamise ja vabatahtliku töö kohta. Kirja on pandud ka noortele suunatud projektid ning andmed rahvusvahelise noorsootöö ja huvitegevuse kohta.

Ülevaate koostanud haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialisti Tuuli Taaveti (pildil) sõnul on maakonna enam kui 8000 noore jaoks aastate jooksul loodud head võimalused vaba aja veetmiseks ja enese arendamiseks. Maakonnas on 21 noortekeskust, noortetuba ning enamus koolides töötavad huvijuhid. Noorte kaasamiseks ja arvamuse kuulamiseks on koolidesse loodud õpilasesindused ning mõnes vallas tegutsevad ka noortevolikogud. Noorte osaluskogude katuseorganisatsiooniks on MTÜ Järvamaa Noortekogu. Noortele suunatud projekte viivad läbi noortekeskused, üldhariduskoolid, spordiklubid, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ning Kaitseliit ja suurem osa Järvamaa omavalitsusi korraldab igal suvel noortele töö- ja puhkelaagreid

Tuuli Taaveti sõnul on hea meel tõdeda ka seda, et 2013.a kevadperioodil on Järvamaa kuus omavalitsust otsustanud läbi viia noorsootöö kvaliteedi hindamise, mille käigus kaardistavad omavalitsused põhjalikult oma noorsootöö tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad, et tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. Eelnevalt on Järvamaal noorsootöö kvaliteeti hinnanud 4 omavalitsust, mis näitab, et kvaliteetse noorsootöö pakkumine on Järvamaa omavalitsustele üha suuremaks prioriteediks.
Täpsemad andmed Järvamaa noorsootöö kohta on leitavad siit
Allikas: Järvamaa Infoportaal
Share via
Copy link
Powered by Social Snap