Kirnas õpetatakse külamajade majandamist

Kodukant Järvamaa korraldab reedel, 15. veebruaril algusega kell 10.00 Kirna seltsimajas (Türi vald) koolituse teemal: „Külamajade majandamine“.

Koolitajaks on Margit Kool, koolitust toetab kohaliku omaalgatuse programm. Paljud aktiivsed elanikud maapiirkondades on seotud erinevate mittetulunduslike ühendustega. Seltsitegevus kui ühistegevus on üheks levinumaks vormiks kodukoha elu edendamisel. Tegutsevaid külaseltse iseloomustab soov omada või korda teha ja käigus hoida külamaju. Külamajade olemasolu aitab kaasa kogukonna seltsielu elavdamisele, sh pakub kogukonna inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks, eneseteostuseks ja erinevate teenuste kasutamiseks.

Kodukandi Koolituskeskuse juhataja Heleriin Jõesalu sõnul on koolituse eesmärgiks jagada teadmisi külamajade edukast majandamisest ning nende kujundamisest teenusekeskusteks. Muuhulgas keskendutakse koolitusel sellele, kuidas jõuda ideest finantsprognooside koostamiseni, saadakse teada, mis on tasuvusarvestus ja kuidas seda teha ning mis on emotsioonidega turundamine.

PÄEVAKAVA:
09.45-10.00 Kogunemine, tervituskohv ja –tee
10.00-11.30 Kuidas edukalt majandada külamaja? Analüüsime ideid ja näiteid. Kuidas ideest jõuda finantsprognooside koostamiseni?
11.30-11.45 Jalasirutuspaus
11.45-13.15 Külamajade majandamise ideede finantsiline analüüs. Tasuvuse arvestus.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.45 Külamajade emotsioonidega turundamine. Koostame näidisplaani!
15.45–16.00 Kokkuvõtted. Asume koduteele!

Omaosalus 3,50 eurot tasuda kohapeal sularahas. (Omaosalus katab kohvipausi ja lõunasöögi kulud).
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 12. veebruari lõunaks e-mailile: merike.luuk@gmail.com või tel 511 1934

Allikas: Järvamaa Infoportaal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap