Järvamaa turismirahva draakoniaasta oli teguderohke

Järvamaa Turismiinfokeskuse konsultant Piret Sihver ütles Järvamaa infoportaalile, et eelmisele aastale tagasi vaadates oli draakoniaasta Järvamaa turismirahvale teguderohke ja edukas, sest maakonda tuli enneolematult mitmeid tunnustusi.

Sügisel tunnustati nii maakonnas kui ka Põhja-Eesti piirkonnas turismiettevõtjaid. Maakonna atraktiivseim turismiobjekt oli Kilplaste küla ja silmapaistvaim turismiedendaja, omakandi vedur, Vao külalistemaja juhataja Epp Säga. Põhja-Eesti hindas silmapaistvamaid mitmes kategoorias – suured ettevõtted, väikesed ettevõtted ja silmapaistvam objekt olenemata töötajate arvust. Põhja-Eesti atraktiivseim objekt aastal 2012 on ajakeskus Wittenstein ja ära märkimist leidis väikeettevõtete kategoorias ka Kilplaste küla.

Kaks auhinda puudutasid Järvamaa Turismiinfokeskust. Mais lõppenud sisedisaini konkursil sai Järvamaa Turismiinfokeskuse ruumide sisekujundus I koha. Sügisel avalikustas EAS suvel toimunud pimeostude tulemused ja turismiinfokeskuste klienditeenindustaset hinnates selgus, et Järvamaa TIK on tasemelt Eestis II koha vääriline. Kodanikeühiskonna konverentsil hüüti rahva ette aasta parim vabatahtlik, giid Tiiu Saarist.

Veebruaris osales turismirahvas Tallinnas Eesti näituste paviljonides turismimessil Tourest 2012. Järvamaalt kutsus oma teenuseid tarbima üle 20 Järvamaa turismiettevõtte. Messi külastas üle 20 tuhande külastaja. Oktoobris käisid taas paljud ettevõtjad tallinnlasi enda juurde kutsumas ehk siis osalesid projektis Järvamaa päevad Ülemiste keskuses.

Märtsis kuulutas SA Järvamaa Arenduskeskus välja konkursi „Järvamaa suveniir 2012”. Konkursile laekus 9 tööd.  Kokkuvõtteid konkursist tehti juunis ja võitjad said pärjatud turismiinfokeskuse taasavamise esimesel aastapäeval. Suveniirhakatistest leidis äramärkimist Eve Heero valmistatud rahvusmustris rinnaehe (pildi). Konkurss täitis eesmärki, sest nimetust “Järvamaa suveniir 2012” kandev meene on saadaval Järvamaa Turismiinfokeskuses.

Märtsis paigaldati suuremate maanteede äärde uued turismikaardid, et peatujad juhtida Järvamaad külastama. Teede äärsed kaardid paigutati Mäekülla kõrtsi parklasse, Kükitale kohviku parklasse ja Käravete bensiinijaama tankla parklasse.

Mais jõudis Järvamaa Arenduskeskusesse teade, et Kekskonna Investeeringute Keskus langetas positiivse otsuse esitatud rahastustaotlusele, et välja anda Järvamaa matkaradade kaardid. Aasta lõpus nägid kaardid trükivalgust – Regio, turismiinfokeskuse ja kõigi matkaasjatundjate abil.

Detsembris lõppes maakonna turismiettevõtjatele mõeldud ning 18 kuud kestnud koolitustsükkel “Piirkonna turismiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamine“, mille peateemaks turismiturundus ning koolituse lõppedes esitasid osalejad oma piirkonnale või ettevõttele turunduskava. Koolitustunnistuse sai ligi 20 turismiasjalist. Koolitus korraldati Järvamaa Arenduskeskus eestvõttel ja Leaderi toel, koolitusfirma oli BDA.

Aasta jooksul avati maakonnas üks uus majutusettevõte – Vao külalistemaja, kuus toitlustusasutust ning lisandus aktiivse puhkuse pakkujaid Matkapesa ja Koeru viburada. Koeru, Kareda ja Järva-Jaani valla turismiettevõtted panid seljad kokku ja moodustasid turismiühenduse Looduskaar, et turundada kogu piirkonda ühtselt ja pakkumistel oleks suurem ja huvipakkuvam sisu kui pelgalt üks majutus või toitlustus. Looduskaare objektide vastu tundis huvi EASi Turismiarenduskeskus, kes tõi juba tutvumisreisile Eesti juhtivad reisiajakirjanikud. Looduskaarest räägiti mitmes Eesti väljaandes.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap