Toila päästekaater “Vega” ootab mootori remondi toetust


Päästevõimekuse kiireks taastamiseks käimasoleval navigatsioonihooajal kuulutab MTÜ Toila Merepääste välja päästekaatri “Vega” mootori remondifondi kogumise.

Tänavu 18. juunil toimunud Toila merepäevadel tutvustas MTÜ Toila Merepääste kõigile huvilistele vabatahtliku merepääste tegevust ning demonstreeris päästekaatri võimeid, viies huvilisi merele sõitma.

Paraku juhtus aga õnnetus ja 2009. aastal Soome merepäästeühingult saadud kaatril tuli sõidu ajal mootor küljest ning  lõhkus ühtlasi mitmeid olulisi osi. Tänaseks on kahju hinnatud ning õnnetuse kahjude likvideerimine ning päästekaatri taas sõidukorda viimine maksab vabatahtlikkuse alusel tegutsevale ühingule ligi 1500 eurot. Tegemist on MTÜ Toila Merepääste jaoks planeerimata kuluga, millele ei ole praegu katet, sest pooleli on mitme projekti lõpetamine. Pilte purunenud mootorist vaata: https://picasaweb.google.com/toilamerepaaste/PurunenudSuzukiDF140

Kui Sul on võimalus ja huvi panustada vabatahtliku tegevuse arendamisesse, siis pakume Sulle omalt poolt välja 2 võimalust:

1) tee ülekanne MTÜ Toila Merepääste arveldusarvele 221051021367, Swedbank (hindame igas suuruses toetust), selgitusse märksõna “remondifond” ja oma ees- ja perekonnanimi;

2) telli MTÜt Toila Merepääste ekstreemsete ilmastikuoludega meresõidukoolitus, selle maksumus on 100 eurot ning sellest saadud tulu läheb samuti otse remondifondi. Firmadele ja MTÜdele on võimalik esitada vastavasisuline arve.

Kõikide toetajate nimed kantakse tänukirjale olenemata toetuse suurusest, mis riputatakse MTÜ Toila Merepääste hoone siseseinale. Samuti kajastatakse kõiki toetajaid jooksvalt Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste Facebooki lehel ja koduleheküljel www.vomare.ee.

Alates 2007. aastast, mil MTÜ Toila Merepääste loodud on, on edukalt läbi viidud mitmeid üleriigilisi ja rahvusvahelisi projekte, osaletud väga paljudel mereohutusalastel koolitustel, lükatud käima üleriigiline sidusorganisatsioon Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, korraldatud mitmeid järjestikku ja ühekordselt toimunuid ohutusalaseid projekte kohalikele noortele, demonstreeritud mitmetel avalikel üritustel koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ja teiste vabatahtlike ühendustega merepäästealast koostööd jpm. Lisaks nn pehmetele tegevustele on vabatahtlikuid päästjaid olnud vaja appi ka mitme merel toimunud olukorra lahendamisel (surfarid, mootoririkked, pukseerimised jm).

Teid tänades,

Toila vabatahtlikud merepäästjad