Juunis toimub Võnnus Kaera-Jaani võistutantsimine

Võnnu Kultuurimajal on heameel kutsuda kokku tantsurühmi üle Eesti, et meil kaerajaan ikka edasi kestaks.

Osalejad: võistutantsimine on mõeldud kõikidele rühmaliikidele: lasterühmad, memmed, neiud, naised, segarühmad, meesrühmad
Repertuaar: kohustuslik tants on kaerajaan. Kaerajaan võib olla folkloorne, stiliseeritud või rahvatantsu töötlus.
Rühmadel valmistada ette 2 oma rühmaliigi tantsu. Kuna on tantsupidude aasta, siis võimalusel  valige üks tants väljaspool koolinoorte- ja naistetantsupeo repertuaari.
Saatemuusika: vabalt valitav.
Toimumisaeg ja koht: 4. juunil 2011.a. Lääniste linnamäel. Algusega kell 15.00
Väga vihmase ilma korral võidakse Võistu-Tantsimine üle viia Võnnu kultuurimajja.


Läbiviimiskord: Tantsurühmad tantsivad jaotatuna rühmaliigiti. Rühmaliigi sisese tantsu järjekord pannakse paika kohapeal loosi tõmbamisega. Rühmad esitavad oma 3 tantsu järjest. Rühmi hindab 3 liikmeline žürii. Žürii võib teha oma poolseid ettepanekuid hindamiskorrale. Peale iga rühmaliigi esinemist tehakse teatavaks žürii otsus. Igast rühmaliigist valitakse parim kaerajaani tantsija. Lõpus kuulutatakse välja ka publiku lemmik ja žürii poolt valitud kõige Kaera-Jaanilikum rühm. Korralduskomisjon jätab endale õiguse vajadusel teha väikesed muudatused, millest antakse operatiivselt teada KuLTuuribloGis Kaera-Jaani lehel.
Peale võistutantsimist toimub Kaera-Jaani SIMMAN 2011.

Registreerumine lõppeb 21. mail 2011. aastal. Registreeruda saab Võnnu Kultuurimaja emaili aadressil kultuur@vonnu.ee
või telefoni teel:
 Marju Marga
749 2386/5257058
Päevakohaseid uudiseid jälgige aadressil:  http://vonnukultuur.blogspot.com/

Allikas ja foto: Võnnu Kultuuriblogi

Share via
Copy link
Powered by Social Snap