Kodukant pakub koolitust kogukonna teenuste osutajale

Maapiirkondades, mis jäävad keskustest kaugemale ja kus elab vähe inimesi, on tänases Eestis tekkinud olukord, kus poe, postkontori, apteegi, juuksuri ja muude teenuste saamiseks tuleb minna suurematesse keskustesse. Keskusesse sõitmine aga võtab aega ning maksab. Tihti võib sõit minna sama kalliks kui vajaliku teenuse hind. Igapäevaste teenuste kõrval on vajalikud ka meelelahutus-, suhtlemis- ja eneseteostusvõimalused. Liikumine Kodukant otsib kogukonna seest võimalikke teenuste pakkujaid, et pakkuda neile koolitusi ning ärgitada koostööd ettevõtjate ning omavalitsustega. Käesolev koolitus ongi eelkõige mõeldud MTÜdes, seltsides ja külamajade juures tegutsevatele inimestele, kel huvi ja soov teadmiste järele avalike või kogukonna teenuste vallas. Oodatud on aga kõik teemast huvitujad, mitte ainult MTÜde ja seltsidega seotud inimesed. Koolitus teemal “Avalike või kogukonna teenuste pakkumine – võimalus ja väljakutse” (MTÜdele, seltsidele, külamajadele) toimub 10. novembril 2010 Tartumaal, Alatskivi vallas, Kokora külamajas algusega kell 11.00.

Koolitusel käsitletavad teemad: · Avaliku teenuse ja kogukonnateenuse mõiste ja erisused · Teenuste pakkumisega kaasnevad muutused organisatsioonis. Kellele on teenused suunatud ning kes korraldab avalikku teenust? · Avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele. · Koostöö omavalitsusega. Koolitusele registreerimiseks võta ühendust Kodukandi Koolituskeskuse juhataja Heleriin Jõesaluga (53 414 905/ heleriin@kodukant.ee) või MTÜ Kodukant Tartumaa juhatuse esimehe Külli Panniga (56462692, kylli@kodukanttartuma.ee). Koolitus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu Tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes 2008-2012” raames.