Uudne MoNo buss sõidutab kolme valla noortevolikogu noored Luunjasse koostööseminarile

MoNo buss. Foto: erakogu
MoNo buss. Foto: erakogu

6. ja 7. veebruaril kohtuvad Luunja noortekeskuse ruumides Luunja, Puhja ja Rannu valla noored, et üheskoos jagada kogemusi ning arutleda noortevolikogude teemal. Tegemist on Luunja noorte poolt kokku kutsutud koostööseminar-talvelaagriga, mille tulemusena soovivad noored olla pädevamad valla noorte esindajad.

MTÜ Noored Toredate Mõtetega projekti “Tartumaa elanike elukestev mobiilsus – Tartumaa VEEMO” raames alustasid Luunja noored möödunud aasta novembrist oma vallas noortevolikogu taasloomisega. Noorsootöötaja toel on iganädalastest kohtumistest välja arenenud aktiivgrupp, keda peagi võib ametlikult Luunja noortevolikoguks nimetada.

Koostööseminari idee tekkis noortel soovist laiendada oma teadmisi ning kogemusi just õppides teistelt Tartumaa valdade noortevolikogudelt. Kahe päeva jooksul koolitatakse end avaliku esinemise teemal, arutatakse ja arutletakse noortevolikogude tegemiste ja tulevikuplaanide üle. Kohtumisele oodatakse Rannu valla noortevolikogu ning Puhja noortekeskuse aktiivgrupi noori.

Koostööseminar saab teoks tänu Luunja kultuuri- ja vabaajakeskusele ja MTÜ-le Noored Toredate Mõtetega, kes sõidutab noored kohale oma uuendusliku Mobiilse Noorsootöö bussiga. MoNo buss ja Luunja noortevolikogu taasloomise toetamine on osa projektist “Tartumaa VEEMO”, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Mariliis Maremäe

Mõtisklus: rahvastikust Raplamaal

Jaan Viska,

Vängla külavanem, Vigala vald

“Maa tuleb täita lastega…” – nii algab Hando Runneli luuletus. Eestlased olid oma taasiseseisvumise algul lootusrikkad, nüüd ollakse maaelu hääbumise pärast tühjenevates külades mures pärast üht inimpõlve kestnud iseseisvust.

Raplamaa rahvastik
Raplamaa rahvastik

Võib küsida, et miks lähevad sõnad ja teod lahku. Miks on usk tulevikku kadunud ja otsitakse mujalt tuge ja raadio ütleb just praegu, et Soomes väärtustatakse töötajat? (29. jaan. kell 10.02) Meenutame veel laulusõnu: maa tuleb täita lastega, maa oma enda lastega, sest lastele jääb tulevik.

Tavaliselt öeldakse, et ega naabritel paremini lähe. Vaatame ja veendume. Kõige algus on Vigala mehelt doktor Jaak Uibult, kes on öelnud: “Olen juba kaks aastakümmet riigivõimu hoiatanud Eesti üha kahaneva rahvaarvu pärast – trendi jätkudes pole rahvas enam jätkusuutlik.” Appi on ta kutsunud ühisele arutelule riigikogu liikmeid, ministreid, loomeliitusid, ülikoole…. Pöördumised on jäänud peamiselt vastuseta või on vastatud mitte midagi ütleva vormitäitena. Uibu viimane teleesinemine jaanuaris  pani kaasa mõtlema, sest kohalikke volikogusid huvitab rohkem palganumber kui elanike arv omavalitsustes. Loe edasi: Mõtisklus: rahvastikust Raplamaal

Otepääl on avatud avalik mootorkelgurada

Otepää avalik mootorsaanirada on avatud. Tegemist on Eesti seni ainukese avaliku mootorsaanirajaga.

Vaatamata heitlikele ilmaoludele on Otepääl nüüdseks veekogud kindlalt kaanetatud ning külma ja lund on sedavõrd palju, et eesolevast nädalavahetusest alates on Otepää avalik mootorkelgurada kõigile mootorsaanituristidele avatud. Avalik mootorkelgurada on 16 km pikk ning ühendab Otepääd ja Kuutsemäed juba alates 1994. aastast.

Tähistatud mootorkelgurajal toimub liiklemine sõitjate omal vastutusel ning rada on ette nähtud liiklemiseks vaid mootorkelkudega. Raja kasutuseks peab juht omama mootorsõiduki juhtimise õigust ning olema kaine. Järelevalvet mootorkelkude liikluse üle teostab politsei.

Otepääd külastavatel mootorsaanisõitjatel on võimalus toetada mootorkelguradade hooldust ning arendust, lunastades spetsiaalse kleebise Kuutsemäe kelgukeskusest.

Lisaks avalikule mootorsaanirajale pakuvad saanisõiduks lisavõimalusi nii Otepääl kui ka Kuutsemäel asuvad safarikeskused.

Täpsem info www.kelgukeskus.ee ja www.paap.ee