Saue linn kutsub kõiki huvilisi jalutuskäigule planeeritaval keskusealal

27. aprillil kell 13 toimub jalutuskäik Saue planeeritaval keskusealal. Jalutuskäigul tutvutakse planeeritava alaga, jagatakse infot kavatsevate tegevuste kohta ja vaadatakse oma silmaga üle võimalused, mida planeeritav ala pakub.

Kohtumispaik on Saue Linnavalitsuse telgis Cafe Allee esisel platsil kell 11

Oodatud on kõik sauelased, kes soovivad panustada oma linna kujunemisse.

Täpsemat infot saab lugeda ka SIIT

“Märka Last”: Mu vanemad kaitsevad riiki

Riigikaitsele pühendunud inimene kurdab harva ja annab oma parima, et olla eeskujuks. Enamasti me Väike-sõdurei küsi, mismoodi ta saab hakkama tööstressiga ja kuidas tunnevad end tema lapsed.
Riigikaitsja olla on amet, aga ka mõtteviis – oskus märgata kõrvalseisjat, oskus peale oma ametialase kohuse ilmutada lahket ja abivalmis meelt ka eraisikuna. On ju enesestmõistetav, et politseinik on raske õnnetuse läbi elanud inimesele ka esimene tugiisik, et parameedik on füüsilist abi andes ka esmane hingetohter ja et kriisikoldes kaitseväelane peab olema nii sõjalises valmisolekus kui ka looma kohalikega sõbralikke suhteid. Maailmas on aastakümneid arendatud kodanike ja vabatahtlike abiga ühinguid, mis toetavad sellise ameti valinud inimesi. Kogukond hoiab kokku, selles ringis mõistetakse teineteist ja toetatakse igapäevaelu- või pereprobleemides.

Hoolivate laste mured, saladused ja valud

Eelmisel suvel toimus Remniku õppe- ja puhkekeskuses nädalane ühislaager riigikaitsjate lastele. Ettevõtmine sai teoks Reservkorpuse algatatud sotsiaalse toestusprogrammi raames.
On oluline, et riigikaitsjate lapsed kasvaksid üles tugevate, tervete ja empaatilistena. Lastelaagri elu juhtides kogesin, et need lapsed on sõbralikud, koostöövalmid ja oskavad heita pilgu ka kõrvalseisjale. Nende hoolivate pisikeste kodanike väikesed ja suured mured, saladused ja valud peavad saama jagatud, siis kasvab neist ühiskonna kindel vundament. Soovin kogu südamest, et laagris viibinud laste pöörane rõõmurõkatus – “See on lihtsalt liiga vägev!” – ei kaoks ja riigikaitsjate perede toetus kujuneks traditsiooniks.
Meie hoolivus on neile suureks motivatsiooniks. Võimalus elada nädal koos teiste lastega, kel sarnased kogemused ja huvid, avasid laste usalduslikkuse kiiresti. Tundes, et sind mõistetakse ja tunnustatakse, pani need väikesed päikesed särama kogu oma jõus.
Kui rääkida peredest, kus need lapsed kasvavad, avanesid meie ees korduvad lood. Loe edasi: “Märka Last”: Mu vanemad kaitsevad riiki

Uuenenud on www.amor.ee – seksuaaltervisealane info ja nõuandelehekülg noortele

Märtsis avati uuendatud kujul noortele suunatud seksuaaltervisealase info ja nõuandelehekülg www.amor.ee. Koduleht sisaldab mitmekülgselt infot seksuaalsusest ja tervisest, seksuaaltervisealastest nõustamisteenustest ja on nüüdsest nii eesti- kui vene keelne. Leheküljel töötab ka internetinõustamise süsteem.

„Seksuaaltervisealane info- ja internetinõustamiskeskkond www.amor.ee on tegelikult juba omajagu pika ajalooga“ räägib Made Laanpere, naistearst ja Eesti Seksuaaltervise Liidu liige. „Seksuaaltervisealast nõustamist interneti vahendusel alustasid Tartu noorte nõustamiskeskuse arstid ja ämmaemandad juba 1998. aastast, sel ajal loodi ka nõustamise ja infoartiklitega kodulehekülg www.amor.ee“, lisab Made Laanpere. Noorte kirjade arvu kasvades muudeti kodulehe struktuuri, loodi vastav nõustamise- ning administreerimiskeskkond, lisandus ka foorum ning kodulehest sai aastateks Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg. Loe edasi: Uuenenud on www.amor.ee – seksuaaltervisealane info ja nõuandelehekülg noortele