Tänusõnad Harju maavalitsusele

Harju maavalitsus külastas 10. jaanuaril MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu. Liigutav oli nendepoolne tunnustus MTÜs tehtud tööle, seda jäi meenutama tänukiri. Harju maavalitsuse töötajad annetasid omalt poolt sihtotstarbeliselt 234,21 eurot.

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit tänab Harju maavalitsust. Märkamisel ja tunnustamisel on väga suur väärtus!

Katerina Puusepp, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse esinaine

Võrumaa ootab vapi-ja teenetemärgi ning aunimetuste kandidaate

220px-Võrumaa_vapp.svgVõru maavalitsus ja Võrumaa omavalitsuste liit ootavad  7. veebruariks  taotlusi maakonna vapi- ja teenetemärgi määramise kohta. Samuti oodatakse kandidaate Võrumaa aunimetuse tiitlitele.

Aunimetusi omistatakse järgmistes kategooriates:

 • ·kultuurielu edendaja
 • ·hariduselu edendaja
 • ·sotsiaal- või tervishoiutöötaja
 • ·omavalitsus- või riigiametnik Võru maakonnas
 • ·omavalitsus- või riigiametnik väljastpoolt Võru maakonda
 • ·maaelu/külaelu edendaja või MTÜ

Taotlused esitada kirjalikult või elektrooniliselt Võru maavalitsusele hiljemalt 7. veebruariks. Taotluse vormid ja lisainfo maakonna veebilehel http://www.werro.ee/maakond/tunnustus

Palivere ootab suusarahvast Palivere X suusamaratonile

Palivere suusasild.
Palivere suusasild.

Novembri lõpus maha sadanud paks lumekiht võimaldas Palivere suusaklubi Sula rajameistritel ettevalmistada Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juures asuvad suusarajad nii klassika kui ka vabatehnika harrastajatele.

Enne lume tulekut oktoobris-novembris toimunud tööde käigus valmis suusaradadele uus uhke suusasild, mis muutis ohutumaks järsult nõlvalt kurviga laskumise. Paigaldati ca 385 m liikumisradade piirdeid, mis suunab keskuse külastajaid sportimisrajatistele. Aktratiivsele kelgu- ja lumelauanõlvale valmis külastajate jalavaeva kergendamiseks nõlvatrepp. Lisaks veel istepingid, suunaviidad, infotahvlid – need teevad Palivere turismi- ja tervisespordiseskuse kasutamise külalisele või tervisespordi harrastajale mugavamaks ja arusaadavamaks.

Suusa- ja liikumisradade korrastamiseks enne lume tulekut korraladati SA PLTS HK, SK Sula ja OK Okas korraldusel mitmel nädalavahatusel talgupäevi, kus osales hulk kohaliku Palivere aleviku, Taebla valla ja naabervaldade suusa- ning tervisespordihuvilisi, nii suuri kui ka väikesi, kõige väiksem talguline oli nelja-aastane väikemees. Talgute käigus kaeti suusa- ja liikumisrajad ning eriti uue suusasilla peale- ja mahasõidud saepuruga, koguti kokku raiejäätmeid. Mõni päev pärast talgutööde lõppu kattusid suusarajad koheva lumevaibaga, mida kohalikud suusaentusiastid varmalt kasutama asusid.

Loe edasi: Palivere ootab suusarahvast Palivere X suusamaratonile

Vaata loodusõhtu otseülekannet

Vaata otseülekannet täna kell 18 algavast loodusõhtust rahvusraamatukogus: http://www.looduseomnibuss.ee/otse

Vana kalendri järgi uue aasta esimesel päeval minnakse Uus-Meremaale. Pikast retkest ja seiklustest Uus-Meremaa alpides räägib ning näitab pilte mägironija Tõivo Sarnet.

Teda toetab käsikellade ansambel Campanelli. Dirigeerib Inna Lai, kes äsja tuli Venemaalt.

Ülekanne algab veerand tundi enne ürituse algust. Ülekannet teostavad ITrotid.

Tallinna omastehooldajate jaanuari kohtumisel räägitakse linna sotsiaalhoolekande tulevikust

2013. aasta esimene Tallinna omastehooldajate kokkusaamine toimub sel kolmapäeval, 16. jaanuaril ja jututeemaks on linna sotsiaalhoolekande tulevik.

Tugirühmale tuleb külla Raivo Allev, kes töötab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis arendus- ja haldusosakonna juhatajana. Räägitakse, millised tulevikukavad on linnal, tehakse ülevaade hoolekande arengukavast aastateks 2012–2027 ning omastehoolduse arenguplaanidest.

Kohtumine toimub Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskuses aadressil Endla 59. Kohtumine algab kell 13. Üritus on tasuta. Jaanuarikuu kohtumise viivad läbi tugigrupi enda liikmed Tiiu Einlo ja Maria Oja. Tule ja võta kaasa tuttav omastehooldaja!

Tallinna omastehooldajate tugigrupp kohtub 2013. aastal iga kuu kolmandal kolmapäeval, v.a juulis. See, kas Tallinna omastehooldajate kooskäimisi toetatakse linna poolt aastal 2013, selgub veebruarikuu tugigrupi kokkusaamise ajaks.

Tallinna omastehooldajate tugirühma igakuiseid kokkusaamisi korraldab MTÜ Inkotuba.

www.kuivaks.ee
www.inkotuba.ee

Algas metsapealinna tunnuslause konkurss

Elva linnulennult.
Elva linnulennult.

Elva linn kandideerib 2013. aasta Eesti metsapealinna tiitlile. Seoses sellega kuulutavad Eesti metsaselts ja Elva linnavalitsus
välja metsapealinna tunnuslause konkursi.

Elva linna üldpindalast on ligi pool kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega. Väärtuslikumate parkmetsade osakaal linna territooriumist on umbes üks neljandik, millest suurema osa moodustavad männikud. Linnas kasvavatest puudest ligi 90 protsenti on männid. Elva linna parkides on mitmeid jooksu- ja terviseradasid. Elvas ja selle lähiümbruses asuvad ka mitmed puiduettevõtted, nagu RPM, AS Tarm jt.

Kuna Elva linna looduskeskkond omab tervise-, spordi- ja puhkemajandusalast tähtsust, siis väärtustaks metsapealinna tiitel  veelgi enam Elva linnarahva tegevust looduse hoidmisel ja keskkonnasõbralikul kasutamisel linnaruumis.

Tulevane metsapealinn otsib tunnuslauset, mis:

 • on positiivse sõnumiga, lihtne, ainulaadne ja huvitav;
 • iseloomustab Elvat metsapealinnana;
 • seda on võimalik kasutada Elva linna tutvustamiseks suulises ja kirjalikus vormis, reklaamtrükistel, üritustel ja esinemistel;
 • see on esitatav ka inglise keeles;
 • täiendab Elva tunnuslauset „Hoiame üksteist“. Loe edasi: Algas metsapealinna tunnuslause konkurss

Loomemajandus jätkas kasvu ka majanduskriisi ajal

oppesuunad_loomemajandusStatistikaameti äsja ilmunud kogumik “Loomemajanduse näitajad” toob välja Eesti loomemajanduse mõningad üldised tendentsid ajavahemikul 2000–2010 ja paneb aluse valdkonna statistika korrastamisele. Loomevaldkonnas tegutsevate ettevõtete arv on 10 aasta jooksul enam kui kahekordistunud ning kasvu võis täheldada ka majanduskriisi tingimustes.

Kui 2000. aastal oli kultuurisektori üksusi Eestis 3200, siis aastal 2010 oli neid juba 7700, mis tähendab, et kümnendi jooksul kasvas kultuurisektori ettevõtete ja organisatsioonide arv üle kahe korra. Kui paljudes teistes sektorites majanduskriisi ajal ettevõtete arv vähenes ja uute ettevõtete asutamine tundus halb mõte, siis kultuurisektoris otsiti sellest just väljapääsu.

10 aasta jooksul suurenes ettevõtete ja organisatsioonide arv kõigis kultuurisektori valdkondades. Kõige kiiremini kasvas visuaalse kunstiga tegelejate arv – 2010. aastaks lausa 68 korda ehk 1700 üksuseni, järgnevad esituskunstid seitsmekordse kasvuga ning trükisõnaüksused (2,2 korda). Kõige vähem suurenes käsitööga tegelevate üksuste arv: ligi 90-st 130-ni. Loe edasi: Loomemajandus jätkas kasvu ka majanduskriisi ajal

PromFest esitleb uut ooperiproduktsiooni

Pärnu Rahvusvaheline Ooperimuusika Festival PROMFEST esitleb täna, 14. jaanuaril kell 15 Kochi Kohvitoas – Kochi Aidad, Lootsi tn. 10, Tallinn, uut ooperiproduktsiooni, mida etendatakse festivalil 6.-12. juunil 2013.a. Pärnus. Avalikustatakse PROMFEST 2013 ooperilavastus, kunstiline koosseis, koostööpartnerid, tutvustatakse festivali programmi, esinevad VII Klaudia Taevi nim. rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi laureaadid Andrei Savtšenko (Valgevene) ja Elina Šimkus (Läti), kes laulavad uues ooperis pearolle.

PromFest on alguse saanud Klaudia Taevi nim. rahvusvahelisest noorte ooperilauljate konkursist, mis on ka praegu festivali peamisi sündmusi.  „Võistulaulmine toimub juba kaheksandat korda. Noori soliste on läbi aastate osalenud kokku neljakümne kolmest riigist, viimati registreerus konkursile üle kaheksakümne laulja. Senistest osalejatest on pääsenud nii mõnigi maailma esilavadele New Yorgi Metropolitan Operas, Milano La Scalas, Moskva Suures teatris. Konkursi žürii on igati väärikas ja koosneb maailmamainega ooperiasjatundjatest – lauljatest, pedagoogidest, dirigentidest, agentidest, ooperiteatrite direktoritest,“ iseloomustas konkursi president Toomas Kuter võistlust.

Festivali kunstiline juht Erki Pehk: „Promfest on kogu maailmas ainulaadne, sest igal festivalil etendatakse rahvusvahelise haardega originaallavastatud ooperiproduktsioon, milles saavad osaleda eelmiste festivalide konkursside parimad.” Varasematel aastatel on lavastatud “Rigoletto” (2003, lavastaja Linnar Priimägi), “Deemon” (2005, Mati Unt), “Carmen” (2007, Marko Matvere), “Thais” (2009, Mai Murdmaa) ja “Attila” (2011, Üllar Saaremäe). Ooperietenduse “Thais” eest on PromFesti pärjatud Eesti Teatriliidu parima muusikalavastuse auhinnaga aastal 2009.

Lisaks konkursile ja ooperiproduktsioonile toimuvad festivali raames kontserdid, omaaegse maailmakuulsa soprani Edda Moseri meistriklass lauljatele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 5.-7. juunil ning kinoseansid eelmiste ooperilavastuste videosalvestustega. Festival on ellu kutsutud eesmärgiga avardada noorte ooperilauljate loomingulisi võimalusi, tuua Eestisse maailmatasemel ooperiartiste ja kujundada Eesti mainet ooperimaailmas, arendada kultuuriturismi ning tõmmata ooperikunsti juurde eelkõige nooremat põlvkonda.

Lisainfo: www.promfest.eewww.youtube.com/promfestwww.facebook.com/promfest

Jaan Söödi autoritund ja prantsuse folkduo kontsert

Saabuval kolmapäeval, 16. jaanuaril esinevad Tartu Folgiklubis Jaan Sööt (laul, kitarr, klaver) ja prantsuse folkduo Sophie Cavez / Baltazar Montanaro (lõõts ja viiul). Klubiõhtu algab kell 19 Tartu klubis Jazz (Ülikooli 20). Tartu Folgiklubis autoritunnis esineb Jaan Sööt, keda küsitleb Ants Johanson, jutu sekka kõlab muusikat. Jaan Sööt on Jääääre liige, lisaks mängib Lindpriides ning teeb muusika ja teatri piiril olevaid projekte koos Rain Simmuliga. Jämmima on klubiõhtule oodata ka Söödi sõpru.

Sophie ja Baltazar alustasid oma muusikalist seiklust aastal 2007. Pärast peaaegu kuut aastat ja kahte albumit on nad palju mänginud ja oma muusikaga ringi reisinud. Nad on esinenud Belgias, Portugalis, Hollandis, Itaalias, Kanadas ning Prantsusmaal. Sophie ja Baltazari muusika on inspireeritud nende erinevatest kultuurilistest taustadest. Sophie pärineb Prantsuse keelt kõnelevast Belgiast ja Baltazari juured viivad Lõuna-Prantsusmaast Ungarini.

Tartu Folgiklubi korraldab MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, mis oma paljude tegevussuundade hulgas tegeleb folgikontsertide korraldamisega. Tartu Folgiklubi headeks koostööpartneriteks on Tartu Jazziklubi (Oleg Pissarenko jt) ning Noorte Moosekantide Selts (Jalmar Vabarna jt), kes kutsus Eestisse esinema prantsuse folkduo.

Loe edasi: Jaan Söödi autoritund ja prantsuse folkduo kontsert